Ziekenzalving en Biecht

Ziekenzalving

De ziekenzalving, ook bekend als het sacrament van de zieken, is een heilige handeling binnen de katholieke traditie die bedoeld is om genezing, troost en geestelijke kracht te bieden aan degenen die ernstig ziek zijn of stervende. Tijdens deze sacramentele handeling zalft een priester de zieke persoon met heilige olie en bidt voor hun lichamelijke en geestelijke welzijn. Het is een moment van intense gebedsgemeenschap waarin de zieke persoon de kracht van de Heilige Geest ontvangt om te volharden in lijden en om vrede en vertrouwen te vinden in Gods barmhartigheid en liefde. De ziekenzalving biedt ook de mogelijkheid voor vergeving van zonden en het loslaten van aardse banden ter voorbereiding op het leven na de dood.

Biecht

De biecht, ook wel het sacrament van boete en verzoening genoemd, is een essentieel onderdeel van het katholieke geloofsleven. Het biedt gelovigen de gelegenheid om hun zonden te belijden aan God door middel van een priester, die handelt als een bemiddelaar tussen de gelovige en God. Door eerlijk hun fouten en tekortkomingen te erkennen, tonen gelovigen berouw en een oprechte wens tot spirituele groei en verzoening met God en hun medemensen. De biecht is een kans voor innerlijke reiniging en genezing, waarbij gelovigen Gods genade ontvangen en gesterkt worden om een leven van liefde, rechtvaardigheid en vergeving na te streven.

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links