Vrijwilliger

Vrijwilliger

Naast het werk van het pastoraal team draait een parochie op een leger vrijwilligers dat zich op allerlei gebied inzet voor de kerk en de parochiegemeenschap.

Afhankelijk van uw kwaliteiten en voorkeuren kunnen we ongetwijfeld een taak vinden die bij u past. Te denken valt aan: gastvrouw- of gastheer, helpen bij de voorbereidingen voor de eerste communie of vormsel, koorlid, ziekenbezoek, helpen in de tuin enz. Alle hulp is welkom!

Wanneer u op wat voor manier ook wilt helpen dan kunt u contact opnemen met de teamassistentie Rianne Claassen. Zij kan u doorverwijzen naar de mensen van de betreffende Parochiekerncommissie,  die u verder helpen. U kunt mailen naar info@catharina-parochie.nl of bellen 0162-432339.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.