Vrijwilliger

Meehelpen in de parochie

Zie voor het vrijwilligersbeleid in het Bisdom Breda de volgende link: Gedragsregels voor vrijwilligers in de H. Catharinaparochie

Een parochie kan niet zonder vrijwilligers. De pastores zijn beroepskrachten, maar vrijwilligers vervullen alle andere functies en rollen. Zij zetten zich in voor de kerk en de parochiegemeenschap.

Als u ook interesse hebt in het ondersteunen en helpen in onze parochie, kunt u met ons contact opnemen. Samen kijken we dan naar uw wensen en voorkeuren en de mogelijkheden binnen onze parochie. U kunt hierbij denken aan deelname aan werkgroepen (Eerste Heilige Communie of Vormsel), zingen in een van onze koren, zieken bezoeken enz. Alle hulp is zeer welkom!

U kunt contact opnemen met ons secretariaat. Klik hier voor de gegevens. Het secretariaat brengt u in contact met de parochiekern waar u mogelijk kunt gaan helpen. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met u.

Wij kijken uit naar uw reactie!

Reacties zijn gesloten.