H. Vormsel aanmelden

Vormsel

Gedoopt worden, het vieren van je eerste eucharistie en het vormsel horen bij elkaar. Het vormsel bevestigt de doop. Het woordje vormsel stamt van het oud Nederlandse woord 'vroomsel', en het werkwoord 'vromen'. Het betekent 'sterk maken' of 'sterken'. Bij het vormsel ontvangt de vormeling, door handoplegging de kracht van de Heilige Geest. Kracht die het goede, het echte, in je wakker wil roepen. Het is de kracht van Jezus Christus, van wijsheid en goedheid, van liefde en een zacht gemoed, van vrede, geduld en vriendelijkheid.
Elk jaar laat een groep kinderen, voornamelijk uit groep 8 (ook oudere kinderen kunnen worden gevormd) zich door de bisschop of de vicaris vormen. Voordat het zover is worden zij, en hun ouders, voorbereid op die belangrijke gebeurtenis.

Voor wie?

Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen. He vormsel zelf wordt je gegeven door de bisschop of door iemand die hij stuurt. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.ls je nu in groep zeven van de basisschool zit en je wilt meer weten van het katholieke geloof en (misschien) het vormsel ontvangen, mag je in groep acht meedoen.

Download HIER het inschrijfformulier

Voorbereiding op het vormsel

Jij en je ouders worden uitgenodigd voor een eerste informatieavond , dan wordt de werkmap uitgedeeld. Ter voorbereiding zijn er daarna vier bijeenkomsten op zondagochtend van 10.00 tot 12.15 uur in en rond de basiliek en krijg je enkele thuisopdrachten. Daarnaast is er nog een hele leuke zaterdag samen met alle vormelingen van het bisdom.

Voor het vormen (29 november 2019) alle data op een rijtje:

4 september woensdag 19.30u informatieavond in pastorie en koetshuis (naast de pastorie) Markt 17 in Oosterhout: de werkmap wordt uitgedeeld
15 september zondag 10.00u Basiliek St. Jan 1e groepsbijeenkomst tot 12.30u
6 oktober zondag 10.00u Basiliek St. Jan
2e groepsbijeenkomst tot 12.30u
27 oktober zondag 10.00u Basiliek St. Jan 3e groepsbijeenkomst tot 12.30u
6 november woensdag 14.00-16.00u in Pastorie Markt 17, Oosterhout
Bijzondere ontmoetingen 
9 november zaterdag 10.00-15.30u Lopend Vuurtje in Bergen op Zoom
17 november zondag 10.00u Basiliek St. Jan
4e groepsbijeenkomst tot 12.30u

en oefenen

27 november woensdag 19.00 tot 20.30u Johannes de Doperkerk, Oosteind Kennismaking met vormheer en oefenen
29 november vrijdag 19.00u Johannes de Doperkerk, Oosteind
Vormselviering

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.