Vormsel aanmelden

Vormsel aanmelden

Gedoopt worden, het vieren van je eerste eucharistie en het vormsel horen bij elkaar. Het vormsel bevestigt de doop. Het woordje vormsel stamt van het oud-Nederlandse woord 'vroomsel', en het werkwoord 'vromen'. Het betekent 'sterk maken' of 'sterken'. Bij het vormsel ontvangt de vormeling, door handoplegging de kracht van de Heilige Geest. Kracht die het goede, het echte, in je wakker wil roepen. Het is de kracht van Jezus Christus, van wijsheid en goedheid, van liefde en een zacht gemoed, van vrede, geduld en vriendelijkheid.
Elk jaar laat een groep kinderen, voornamelijk uit groep 8 (ook oudere kinderen kunnen worden gevormd) zich door de bisschop of de vicaris vormen. Voordat het zover is worden de vormelingen en hun ouders voorbereid op die belangrijke gebeurtenis.

Voor wie?
Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool kunnen het vormsel ontvangen.
Download hier het aanmeldformulier.

Reacties zijn gesloten.