Vieringen

Vaste vieringen

Jezus sprak: “Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden.” Om die reden is het goed als Christenen samenkomen om te bidden, te zingen, te luisteren en te vieren in Jezus’ naam. Het aantal gelovigen dat dan samenkomt is niet zo belangrijk, als het maar is vanuit een gelovig hart.

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland kent vier hoofdvormen van vieren.  Van oudsher zijn dat de Eucharistie, of mis, en het getijdengebed. Sinds de jaren 70 zijn daar de Woord- en Communieviering (W&C) en de Woord- en Gebedsviering (W&G) bijgekomen.

Het getijdengebed kan door iedereen worden gebeden, zowel individueel als met meerdere mensen samen. Hierin kan iedereen voorgaan. Het is mogelijk om het getijdengebed op te nemen in een van de andere vieringen.

Tijdens de Eucharistieviering gedenken wij het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus. Alléén tijdens de Eucharistieviering worden brood en wijn, daadwerkelijk en blijvend Lichaam en Bloed van Christus. Dit gebeurt tijdens de consecratie (het moment dat een priester Jezus’ woorden tijdens het Laatste Avondmaal herhaalt). Voor een Eucharistieviering, of mis, is dus een priester nodig.

Het is niet altijd mogelijk dat een priester voorgaat in een viering. Op dat moment zal een diaken, pastoraal werker of een van de gelovigen voorgaan. Er is dan geen mis, maar een Woord- en Communieviering of een Woord- en Gebedsviering.

Tijdens een Woord- en Communieviering  (W&C) worden de geconsacreerde hosties uit het tabernakel op het altaar geplaatst en gaan de aanwezigen vóór het communiegebed ter communie.

Voor een Woord- en Communieviering is het dus noodzakelijk dat er een tabernakel is in de ruimte van samenkomst.

Bij een Woord- en Gebedsviering (W&G) is er geen consecratie en er is geen communie. De voorbeden worden afgesloten met het Onze Vader, gevolgd door de mededelingen en de zegen.

Alle vier vormen van vieren (liturgie) worden op vaste tijdstippen aangeboden in de Catharinaparochie.

Liturgie door de week

Dinsdag 18.30u De Vinder, Oosterhout

Woensdag 9.30u Verrijzeniskerk, Oosterhout

Donderdag 9.00u De Brink, Den Hout

Donderdag 9.30u De Vinder, Oosterhout

Vrijdag 9.00u Basiliek Sint Jan, Oosterhout

Liturgie in het weekend

Zaterdag 19.00u De Brink, Den Hout

Zaterdag 19.00u Johannes de Doper, Oosteind

Zondag  9.30u Verrijzeniskerk , Oosterhout

Zondag 10.00u Basiliek Sint Jan, Oosterhout

Zondag 11.00u Heilige Marcoen, Dorst

Actuele informatie

De meest actuele informatie over vieringen in de parochie wordt wekelijks gepubliceerd in het 'Weekblad van Oosterhout'.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.