Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon H. Catharinaparochie

In 2016 besloten parochiebestuur en pastoraal team een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit is een onafhankelijk iemand die een luisterend oor kan bieden, zo nodig kan bemiddelen en/of doorverwijzen. Hij of zij maakt geen deel uit van een beleidsbepalend orgaan in de parochie. De vertrouwenspersoon heeft vooral een communicatieve functie naar vrijwilligers, beroepskrachten en betrokken parochianen toe waar het gaat om geschillen die van invloed zijn op de sfeer in de parochie.

De vertrouwenspersoon voor onze parochie is mevrouw drs. Nellie van der Made-Kortsmit. U kunt haar mailen vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl of bellen 0162-460195.

 

 

Reacties zijn gesloten.