Het ‘Verhaal Centraal’

Het Verhaal Centraal

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap.
Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s /onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.
Één keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Binnenkort het programma najaar 2019.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.