Uitvaart

Uitvaarten

Wanneer een naaste sterft is dat een droevige gebeurtenis. Het laatste dat nog kan worden gedaan, is een passend afscheid verzorgen voor de overledene. Het pastorale team van de Catharinaparochie kan met u zorgdragen voor een waardige en persoonlijke uitvaart, die recht doet aan de overledene en goed doet aan alle betrokkenen.
 
 

Kerken en tijden

Afspraken over uitvaarten in de Catharinaparochie maakt men via het secretariaat van de Catharinaparochie. In de vier kerken van de Catharinaparochie (De Verrijzenis en de basiliek St. Jan in Oosterhout, de Marcoen in Dorst en de Johannes de Doper in Oosteind) worden uitvaarten gedaan. In Den Hout blijft de mogelijkheid om op het parochiële kerkhof begraven te worden.) U kunt zelf uw voorkeur voor een kerk aangeven.
Voor alle kerken geldt dat uitvaarten plaats kunnen vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 en op zaterdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur. Op zaterdagmiddagen en zondagen zijn geen uitvaarten mogelijk.

Contact

Wanneer u of de uitvaartondernemer de uitvaart doorgeeft aan het secretariaat van de Catharinaparochie, kijkt het secretariaat of de door u gewenste kerk op dat tijdstip beschikbaar is. Vanuit het secretariaat wordt een voorganger gevraagd voor de uitvaart. Het kan zijn dat u ook wat dat betreft een voorkeur heeft. U kunt dat kenbaar maken, maar het is niet zeker dat de door u bedoelde persoon in de gelegenheid is de uitvaartdienst te verzorgen. De voorganger die de uitvaart gaat doen, neemt op korte termijn contact met u op voor een gesprek en de voorbereiding van de uitvaart.
Het secretariaat van de Catharinaparochie is in dringende gevallen ook 's avonds en in het weekend bereikbaar onder nummer 0162-432339 (indien niemand aanwezig  is wordt u meteen doorgeschakeld of ontvangt u een 06-nummer waarop altijd iemand bereikbaar is).

Tarieven

Het door het bisdom van Breda vastgestelde tarief voor 2018 voor een uitvaart bedraagt Eur 588,-. Enige tijd na de uitvaart ontvangen de nabestaanden een schrijven vanuit de parochie om aan te geven hoe zij de betaalde parochiebijdrage van de afgelopen vier jaar wensen terug te ontvangen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.