Huwelijk en priesterschap

Huwelijk aanmelden

Als jullie in onze parochie willen trouwen, kunnen jullie contact met ons opnemen. Dat kan via ons secretariaat. Klik hier (link) voor meer informatie. Wij kijken samen met u of de beoogde huwelijksdatum mogelijk is in onze agenda. Alvast goed om te weten dat de laatste aanvangstijd ‘s ochtends om 11.00 uur is en de eerste ‘s middags om 13.30 uur.

Een van onze pastores zal contact opnemen om te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Als de viering (datum, kerk, voorganger, vorm) is afgesproken, bereidt een van de pastores met jullie samen de huwelijksviering voor. Ook de betekenis van het sacrament zal dan aan bod komen.

Voor vieringen van huwelijksjubilea kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Priester worden

Priesterschap is een dienstwerk in de kerk. Het is bedoeld om het volk van God op te bouwen, een kanaal waardoor God liefde door de wereld laat stromen. Bij zijn wijding neemt een priester een ambt en wijding op zich en hij ontvangt een kracht en een zending voor zijn broeders en zusters in het geloof.

Als een katholiek priester de sacramenten bedient, handelt hij niet uit eigen kracht of op grond van morele volmaaktheid (die hij helaas niet bezit…), maar ‘in persona Christi’. Door zijn wijding ontvangt hij veranderende, helende en reddende kracht van Christus. Bij de priesterwijding roept de bisschop de kracht van God af over de wijdeling door handoplegging en gebed. Die ontvangt hierdoor een blijvend merkteken.

Als medewerker van de bisschop ontvangt hij opdracht om het woord van God te verkondigen en de sacramenten te bedienen. De priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers.

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links