Voelt u zich betrokken en verantwoordelijk voor de Kerk van morgen?

Actie Kerkbalans

Het bisdom adviseert als kerkbijdrage voor 2024 € 160,- (dit is 1% van het minimum inkomen). Als uw situatie het toelaat nodigen wij u uit om 1% van uw inkomen te geven. Hierdoor kunnen wij meebouwen aan de Kerk van Christus, vele mensen laten delen in de vreugde van het geloof en mensen in nood een helpende hand reiken.

In het nieuwe jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan Actie Kerkbalans. Wist u dat een periodieke schenking aftrekbaar is bij de belastingdienst? ANBI, vereniging en steunstichting SBBI (belastingdienst.nl)

Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester@catharina-parochie.nl

Sacramenten

De sacramenten hebben wij van Jezus gekregen en zijn daarmee ‘Pro Deo’ voor God. U zult begrijpen dat er kosten worden gemaakt in de voorbereiding, het gebruik van de gebouwen en de ondersteuning door leden van het pastorale team.

Het bisdom Breda adviseert de volgende tarieven – met als basis telkens de deelname aan de Actie Kerkbalans – de zogenaamde parochiebijdrage.

Tarieven

Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel – bijdrage gelijk aan deelname Actie Kerkbalans EUR 160,-

Voorbereiding Huwelijk en huwelijksviering EUR 700,-

Jubileumviering van bijvoorbeeld huwelijksjubileum EUR 350,-

Voorbereiding Uitvaart, begeleiding en uitvaartdienst EUR 700

Uitvaartplechtigheid in het crematorium of enkel afscheid op de begraafplaats EUR 467,-

Wilt u een speciale intenties opgeven, bijvoorbeeld: uit dankbaarheid, het welslagen van een operatie of voor de herdenking van een dierbare overledenen dan wordt deze intentie gebeden in een van onze vieringen en komt de bijdrage ten goede aan het pastorale werk in onze parochie. De kosten hiervoor bedragen EUR 12,-

‘* Indien de hoogte van het bedrag een belemmering voor u is, dan graag contact opnemen met het parochiesecretariaat (info@catharina-parochie.nl). Samen zijn we kerk en daarom mag geld nooit een drempel zijn om deel te nemen aan het kerkelijk leven. Weet dat u van harte welkom bent!

Steun onze missie
NL 37 RABO 0156 2289 47

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links