Tarieven

Tarieven 2018

Geadviseerde parochiebijdrage € 118,00
Doop€ 118,00
Eerste € 118,00
Vormsel € 118,00
Huwelijk€ 588,00
Jubileumdienst € 295,00
Uitvaartdienst € 588,00
Dienst in crematorium/op begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst € 391,00
Stipendium (misintentie) € 10,50

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen we de bijdrage over het vorige jaar in mindering.
Bij huwelijk, jubileum en uitvaartdienst wordt de bijdrage van de laatste drie jaar in mindering gebracht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.