Secretariaat

Secretariaat

Markt 17
4901EP Oosterhout
0162-432339
info@catharina-parochie.nl
NL 37 RABO 0156 2289 47

Openingstijden secretariaat
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Buiten kantooruren wordt u via het antwoordapparaat voor dringende gevallen doorverwezen.

Parochiekernen

De H. Catharinaparochie bestaat uit zes kernen. Door kerksluitingen hebben niet alle parochiekernen een kerk. Dat wil niet zeggen dat het gelovig leven bij de sluiting van een kerk uit de kern verdwenen is. Men komt in een andere ruimte bij elkaar voor ontmoeting en gebed. Pastorale activiteiten zoals huisbezoek gaan gewoon door.

Misintenties
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht bij het secretariaat van de parochiekern.
Klik hier voor de kosten.

Reacties zijn gesloten.