Bestuur

Parochiebestuur H. Catharinaparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen, coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid. 

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Hieronder stellen de leden van het parochiebestuur zich aan u voor.

Parochieplan 2019/2022

Het beleid voor de komende jaren staat in ons parochieplan. Het plan is opgebouwd rondom de thema’s: Wie zijn we? Wat draagt ons? Wat bindt ons? Wat staat ons te doen? Wat hebben we nodig?

Klik hier om het parochieplan in te zien.

Vincent Schoenmakers, pastoor en voorzitter

Tot de komst van pastoor Van Velthoven heeft bisschop Liesen aan Vincent Schoenmakers gevraagd de waarnemend pastoor te worden van onze parochie. Vincent Schoenmakers heeft daarmee ingestemd. Daarop heeft bisschop Liesen hem met ingang van 29 mei benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Catharinaparochie.

Vincent Schoenmakers is oud vicaris-generaal van het bisdom Breda en kent onze parochie goed. Parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat hij de komende maanden de bestuurlijke en pastorale eindverantwoordelijkheid voor de parochie wil dragen.

 

Gerard Peeters, vicevoorzitter

Mijn naam is Gerard Peeters.

Toen mij gevraagd werd om lid te worden van het parochie bestuur van de Heilige Catharina parochie en daarbij de taak op me te nemen van vicevoorzitter van het bestuur, was mij meteen duidelijk dat dit in deze tijd een uitdagende oproep zou worden. Ik heb gemeend deze opdracht aan te nemen omdat juist nu, in deze tijd , het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. We leven met velen in een onrustige en complexe samenleving waarin ons katholieke geloof een baken van rust en vertrouwen kan zijn.

Graag wil ik hierin naar vermogen bijdragen en een verbindende factor zijn. Samenwerken en klaarstaan voor elkaar, oog hebben voor elkaar en vreedzaam samenleven met gedeelde normen en waarden is voor mij in essentie de kern van het geloof in onze kerk.

Twee en zestig jaar geleden ben ik geboren en sindsdien getogen in Dorst en ruim dertig jaar geleden getrouwd met Marian. Wij zijn de trotse ouders van vier kinderen (drie meisjes en een jongen) en twee kleinkinderen.

Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als leraar, gevolgd door een leidinggevende functie bij het ministerie van Defensie. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ongeveer 10 jaar later hebben we het boerenbedrijf van mijn ouders overgenomen en verder ontwikkeld tot op heden.

Dit is ook de tijd dat ik mijn bestuurlijke loopbaan ben begonnen en invulling heb gegeven aan een aantal bestuurlijke opdrachten op lokaal, regionaal en landelijk niveau en daarvoor ook de nodige opleidingen heb volbracht.

Ik zie uit naar onze ontmoeting en vertrouw op uw steun om samen te bouwen aan een actieve en levendige Heilige Catharina parochie. Laten we er voor elkaar zijn! Ik zie ernaar uit.

Esther Janssen, secretaris

Ik ben geboren in Oosterhout in de winter van 1986 en heb het grootste gedeelte van mijn leven in Oosterhout gewoond en woon er nog steeds. Samen met mijn hondje woon ik in een mooi nieuw huis in de wijk Slotjes midden. Ik werk sinds 2015 in Breda als jeugdarts 0 tot 18 jaar in de wijk Haagse Beemden. Waar ik veel vaardigheden heb geleerd in het werken met kinderen, ouders en vergaderen.

Sinds 2017 ben ik binnen de Catharina parochie actief bij de kindernevendienst in de Basiliek Sint Jan in Oosterhout. Daar kan ik mijn passie voor kinderen en mijn organisatorische vaardigheden gebruiken om met de kinderen het evangelie beter te leren kennen. Sinds juni 2020 ben ik secretaris van het Catharina parochie bestuur en hier wil ik mijn vaardigheden, kennis en frisse blik inzetten om de Catharina parochie een gezonde en toekomstbestendige gemeenschap te laten zijn.

Dion van den Wijngaard, penningmeester

Mijn naam is Dion van den Wijngaard.

Ik ben in Dorst geboren. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de rand van de bossen.
Al meer dan 10 jaar ben ik als bestuurslid actief verbonden aan de H. Marcoen kerk .
Bij de totstandkoming en uitbouw van de Catharina-Parochie Oosterhout ben ik dan ook vanaf het begin betrokken geweest.
Dit voorjaar heb ik de mogelijkheid gekregen om met vervroegd pensioen te gaan.
Gezien mijn  jarenlange ervaring in het bank- en hotelwezen op commercieel en management niveau hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.
Vanaf juni jl. ben ik benoemd tot Penningmeester waarbij ik ondersteuning krijg van vrijwilligers die de administratieve taken op zich nemen. Met name adviseur Jan van de Velde heeft hierin een cruciale rol.
Binnen het bestuur ben ik ook de man die de kerkdorpen vertegenwoordigt.
We gaan een enerverende tijd tegemoet met vele veranderingen.
Ik hoop op een positieve wijze te kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Catharina Parochie.

 

José van den Bogaart, lid

Tot aan mijn pensionering heb ik in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht en de laatste zeven jaar als remedial teacher.
Op de katholieke basisschool waar ik werkte nam ik jarenlang met enthousiasme de taak op me de catechese op school te stimuleren en het contact te onderhouden tussen school en kerk. Het werken met kinderen vond en vind ik ronduit fascinerend en ook het geloof boeide mij.
Dus toen ik in 2014 voor het parochiebestuur gevraagd werd lag het voor de hand dat ik me ging bezighouden met alles wat met kinderen te maken heeft. Kinderen gaan hun weg nog kiezen, in het leven en ook in de beleving van hun geloof. Daarom vind ik het mooi om kinderen op een fijne manier te betrekken bij hetgeen de kerk hun te bieden heeft en vooral hen, samen met anderen, aan te moedigen na te denken over de prachtige verhalen die de bijbel ons biedt. Ik vind daarbij het wij-gevoel dat je krijgt binnen onze geloofsgemeenschap iets wat me heel erg aanspreekt; het gevoel dat we samen ergens naar toe werken en dat iedereen erbij mag horen. Dat gevoel zou ik de kinderen ook mee willen geven

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.