Bestuur

Parochiebestuur Catharinaparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Catharinaparochie is als volgt samengesteld:

Han Akkermans Pastoor en Voorzitter

"Ik heb wel iets met Oosterhout"

Dat was mijn spontane reactie toen bisschop Jan Liesen mij vroeg of ik pastoor van Oosterhout wilde worden. Tegelijk besefte ik dat mijn komst naar Oosterhout niet zonder meer "terug naar Oosterhout" is. Oosterhout is veranderd en ik ben veranderd sinds ik er vroeger gewoond heb. Nostalgie is een herkenbaar gevoel, maar is een slechte raadgever als het gaat om beleid voor de toekomst van de kerk in Oosterhout, Den Hout, Oosteind en Dorst.

Mijn oudst bekende voorvader, ene Willem Akkermans, had rond 1600 een boerderij in Uilendonk (Oosteind). Vanaf de 18e eeuw is de familie actief in de boomkwekerij. Ik zelf ben geboren in Groesbeek bij Nijmegen, en kwam op 13-jarige leeftijd in 1968 naar Oosterhout. Met veel genoegen heb ik het St. Oelbertgymnasium doorlopen. In 1976 ben ik ingetreden in de St. Paulusabdij, waar ik mijn spirituele vorming heb ontvangen, iets waarvan ik sindsdien de vruchten mag plukken. De abdijgemeenschap heeft me ook de gelegenheid gegeven om in het buitenland, in Frankrijk, in Rome en de V.S., te studeren.

In 1994 ben ik me, in overleg met bisschop Ernst, op het pastoraat gaan richten. Van 1994 tot 2006 heb ik gewerkt in zieken- en verpleeghuizen in Breda. Zo kwam ik ook regelmatig in het ziekenhuis aan de Pasteurlaan. Vanwege het tekort aan priesters in de parochies vroeg bisschop Muskens mij om pastoor te worden. Mijn eerste benoeming, in 2006, was in de regio Halsteren, het grensgebeid van Zeeland en Brabant. Ik heb daar precies zeven jaar met plezier gewerkt. In die tijd was ik ook betrokken bij Mediavieringen van KRO/RKK. Na zeven jaren Halsteren e.o. kwam bisschop Liesen met een vraag. Zo ben ik vanaf 1 september 2013 pastoor van Roosendaal en Nispen.Toen bisschop Liesen mij sprak over Oosterhout was mijn tweede reactie: " Maar ik ben nog maar zo kort in Roosendaal!" Drie jaar is inderdaad te kort om beleid echt tot uitvoering te brengen. Ik moet een werk-in-aanbouw loslaten. De fusie van de parochies hier in 2014 is geslaagd, maar de nieuwe parochie staat nog voor moeilijke beslissingen, vooral waar het gaat om gebouwen. Dat is trouwens in heel ons bisdom en dus ook in Oosterhout aan de orde.

Bij de 100e verjaardag van mijn moeder in 2012 is in Oosterhout een boom geplant. Ik hoop die boom nog lang te zien bloeien en groeien in Oosterhoutse grond!

Han Akkermans

Vice-voorzitter

vacature

Joke Rooijmans-Alberts Secretaris

Als lerares zoek ik altijd naar de verbinding tussen volwassenen en jeugd om in gezamenlijkheid doelen waar te kunnen maken. Ik ben mijn loopbaan in Oosterhout in 1976 gestart als lerares op de Jenaplanschool, de Wiltzangk en vervolgens als Franse lerares in Breda op de Christoffelschool. Nu werk ik als intern begeleider op de Liduina, een VSO-ZML. In eenzelfde openheid wil ik me met enthousiasme actief inzetten om eveneens de verbinding aan te gaan samen het geloof in Jezus te vieren in de Catharinaparochie. Ik woon ik in het centrum van Oosterhout met mijn man en samen hebben wij een zoon en een dochter.

Dion van den Wijngaard Penningmeester

Mijn naam is Dion van den Wijngaard.

Ik ben in Dorst geboren. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de rand van de bossen.
Al meer dan 10 jaar ben ik als bestuurslid actief verbonden aan de H. Marcoen kerk .
Bij de totstandkoming en uitbouw van de Catharina-Parochie Oosterhout ben ik dan ook vanaf het begin betrokken geweest.
Dit voorjaar heb ik de mogelijkheid gekregen om met vervroegd pensioen te gaan.
Gezien mijn  jarenlange ervaring in het bank- en hotelwezen op commercieel en management niveau hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.
Vanaf juni jl. ben ik benoemd tot Penningmeester waarbij ik ondersteuning krijg van vrijwilligers die de administratieve taken op zich nemen. Met name adviseur Jan van de Velde heeft hierin een cruciale rol.
Binnen het bestuur ben ik ook de man die de kerkdorpen vertegenwoordigt.
We gaan een enerverende tijd tegemoet met vele veranderingen.
Ik hoop op een positieve wijze te kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Catharina Parochie.

 

José van den Bogaart lid

Mijn naam is José van den Bogaart. Ik ben geboren in Waalwijk en in 1981 verhuisd naar Oosterhout, waar ik moeder werd van een dochter.

Werkzaam in het basisonderwijs in Drunen ben ik vele jaren betrokken geweest bij het kerkelijk gebeuren in de vorm van het verzorgen van gezinsvieringen. Eenmaal woonachtig in Oosterhout heb ik jarenlang met heel veel plezier deel uitgemaakt van de Vormselwerkgroep van de Ark/St. Jan. We werkten met een sterk spiritueel gericht project en ik vond het steeds fascinerend te ervaren dat jongeren van 12 jaar dat konden waarderen!

Later ben ik mee gaan werken aan de gezinsvieringen in de St. Jan, waarvan mensen met kinderen zich waarschijnlijk vooral de kerst- en paasvieringen aldaar zullen herinneren. Vieringen waarin we probeerden zowel de kinderen als hun ouders aan te spreken.

Waarom wil iemand mee gaan denken met het kerkbestuur in een tijd waarin lastige beslissingen genomen moeten worden?

Eigenlijk kwam dit gewoon nu op mijn pad en bovendien voelde ik altijd al betrokkenheid bij wat er in de kerk gebeurt.

Al een tijdje woon ik, voornamelijk luisterend, de vergaderingen van het bestuur bij. Mijn bewondering voor de mensen die daar, voor het grootste deel belangeloos, bezig zijn groeit nog steeds. Hun betrokkenheid, bevlogenheid om gezamenlijk te werken aan één mooie Catharinaparochie spreekt mij bijzonder aan. Ik ervaar het dan ook als een groot voorrecht met deze groep mee te mogen gaan denken.

Louis Donkers lid

Nadat ik met pensioen ben gegaan, heb ik me beschikbaar gesteld om bestuurslid van de Catharinaparochie te worden. Binnen het bestuur zal ik me hoofdzakelijk met de gebouwen bezig gaan houden. Ik ben me ervan bewust dat dit de komende periode een grote uitdaging zal zijn. Ook voor de andere aandachtsvelden binnen de parochie heb ik grote belangstelling.

Ik ben geboren en getogen Oosterhouter, ben getrouwd met Mariëlla en heb 2 kinderen en ondertussen weer 2 kleinkinderen. Tot mijn pensioen heb ik diverse functies vervuld binnen de uitvoering van projecten bij twee aannemingsbedrijven.

Tot nu toe ben ik lid geweest van 4 parochies en heb de ontwikkelingen naar de fusie  van de Catharinaparochie van nabij mee gemaakt. De afgelopen 35 jaar ben ik vrijwilliger geweest, en nog steeds, van de Verrijzenisparochie en nu de Verrijzeniskerk. Onder andere als bestuurslid, contactpersoon voor diverse werkgroepen en als lid van de gebouwcommissie bij het herbestemmen van de Verrijzeniskerk,

Mijn streven is om te komen tot een bloeiende Catharinaparochie uitgaande van realistische kijk op het heden en de toekomst. Voor mij is transparantie en respect erg belangrijk. Verder denk ik alleen maar in kansen. Natuurlijk zal dat soms tot teleurstellingen leiden.

Jos Trommelen lid

In 2016 stopte ik als bestuurslid van onze parochie. Maar het bleef kriebelen en toen pastoor Han Akkermans mij vroeg of ik terug wilde komen, had ik niet lang nodig om ja te zeggen.

De kerk en de parochie hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ons geloof geeft zulke mooie dingen. Die zijn het meer dan waard om je voor in te zetten. In het bestuur ga ik – samen met de andere leden – me richten op een aantal onderwerpen die we graag de komende maanden en jaren willen oplossen. Hopelijk kan ik met mijn ervaring en inzet een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van onze parochie. Ik hoop ook dat ik velen van u weer mag ontmoeten, omdat we alleen samen ons doel kunnen behalen. Ik zie ernaar uit.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.