Bestuur

Parochiebestuur H. Catharinaparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen, coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid. 

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Hieronder stellen de leden van het parochiebestuur zich aan u voor.

Parochieplan 2019/2022

Het beleid voor de komende jaren staat in ons parochieplan. Het plan is opgebouwd rondom de thema’s: Wie zijn we? Wat draagt ons? Wat bindt ons? Wat staat ons te doen? Wat hebben we nodig?

Klik hier om het parochieplan in te zien.

Han Akkermans, pastoor en voorzitter

"Ik heb wel iets met Oosterhout"

Dat was mijn spontane reactie toen bisschop Jan Liesen mij vroeg of ik pastoor van Oosterhout wilde worden. Tegelijk besefte ik dat mijn komst naar Oosterhout niet zonder meer "terug naar Oosterhout" is. Oosterhout is veranderd en ik ben veranderd sinds ik er vroeger gewoond heb. Nostalgie is een herkenbaar gevoel, maar is een slechte raadgever als het gaat om beleid voor de toekomst van de kerk in Oosterhout, Den Hout, Oosteind en Dorst.

Mijn oudst bekende voorvader, ene Willem Akkermans, had rond 1600 een boerderij in Uilendonk (Oosteind). Vanaf de 18e eeuw is de familie actief in de boomkwekerij. Ik zelf ben geboren in Groesbeek bij Nijmegen, en kwam op 13-jarige leeftijd in 1968 naar Oosterhout. Met veel genoegen heb ik het St. Oelbertgymnasium doorlopen. In 1976 ben ik ingetreden in de St. Paulusabdij, waar ik mijn spirituele vorming heb ontvangen, iets waarvan ik sindsdien de vruchten mag plukken. De abdijgemeenschap heeft me ook de gelegenheid gegeven om in het buitenland, in Frankrijk, in Rome en de V.S., te studeren.

In 1994 ben ik me, in overleg met bisschop Ernst, op het pastoraat gaan richten. Van 1994 tot 2006 heb ik gewerkt in zieken- en verpleeghuizen in Breda. Zo kwam ik ook regelmatig in het ziekenhuis aan de Pasteurlaan. Vanwege het tekort aan priesters in de parochies vroeg bisschop Muskens mij om pastoor te worden. Mijn eerste benoeming, in 2006, was in de regio Halsteren, het grensgebeid van Zeeland en Brabant. Ik heb daar precies zeven jaar met plezier gewerkt. In die tijd was ik ook betrokken bij Mediavieringen van KRO/RKK. Na zeven jaren Halsteren e.o. kwam bisschop Liesen met een vraag. Zo ben ik vanaf 1 september 2013 pastoor van Roosendaal en Nispen.Toen bisschop Liesen mij sprak over Oosterhout was mijn tweede reactie: " Maar ik ben nog maar zo kort in Roosendaal!" Drie jaar is inderdaad te kort om beleid echt tot uitvoering te brengen. Ik moet een werk-in-aanbouw loslaten. De fusie van de parochies hier in 2014 is geslaagd, maar de nieuwe parochie staat nog voor moeilijke beslissingen, vooral waar het gaat om gebouwen. Dat is trouwens in heel ons bisdom en dus ook in Oosterhout aan de orde.

Bij de 100e verjaardag van mijn moeder in 2012 is in Oosterhout een boom geplant. Ik hoop die boom nog lang te zien bloeien en groeien in Oosterhoutse grond!

Han Akkermans

Gerard Peeters, vicevoorzitter

Mijn naam is Gerard Peeters.

Toen mij gevraagd werd om lid te worden van het parochie bestuur van de Heilige Catharina parochie en daarbij de taak op me te nemen van vicevoorzitter van het bestuur, was mij meteen duidelijk dat dit in deze tijd een uitdagende oproep zou worden. Ik heb gemeend deze opdracht aan te nemen omdat juist nu, in deze tijd , het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. We leven met velen in een onrustige en complexe samenleving waarin ons katholieke geloof een baken van rust en vertrouwen kan zijn.

Graag wil ik hierin naar vermogen bijdragen en een verbindende factor zijn. Samenwerken en klaarstaan voor elkaar, oog hebben voor elkaar en vreedzaam samenleven met gedeelde normen en waarden is voor mij in essentie de kern van het geloof in onze kerk.

Twee en zestig jaar geleden ben ik geboren en sindsdien getogen in Dorst en ruim dertig jaar geleden getrouwd met Marian. Wij zijn de trotse ouders van vier kinderen (drie meisjes en een jongen) en twee kleinkinderen.

Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als leraar, gevolgd door een leidinggevende functie bij het ministerie van Defensie. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ongeveer 10 jaar later hebben we het boerenbedrijf van mijn ouders overgenomen en verder ontwikkeld tot op heden.

Dit is ook de tijd dat ik mijn bestuurlijke loopbaan ben begonnen en invulling heb gegeven aan een aantal bestuurlijke opdrachten op lokaal, regionaal en landelijk niveau en daarvoor ook de nodige opleidingen heb volbracht.

Ik zie uit naar onze ontmoeting en vertrouw op uw steun om samen te bouwen aan een actieve en levendige Heilige Catharina parochie. Laten we er voor elkaar zijn! Ik zie ernaar uit.

Esther Janssen, secretaris

Ik ben geboren in Oosterhout in de winter van 1986 en heb het grootste gedeelte van mijn leven in Oosterhout gewoond en woon er nog steeds. Samen met mijn hondje woon ik in een mooi nieuw huis in de wijk Slotjes midden. Ik werk sinds 2015 in Breda als jeugdarts 0 tot 18 jaar in de wijk Haagse Beemden. Waar ik veel vaardigheden heb geleerd in het werken met kinderen, ouders en vergaderen.

Sinds 2017 ben ik binnen de Catharina parochie actief bij de kindernevendienst in de Basiliek Sint Jan in Oosterhout. Daar kan ik mijn passie voor kinderen en mijn organisatorische vaardigheden gebruiken om met de kinderen het evangelie beter te leren kennen. Sinds juni 2020 ben ik secretaris van het Catharina parochie bestuur en hier wil ik mijn vaardigheden, kennis en frisse blik inzetten om de Catharina parochie een gezonde en toekomstbestendige gemeenschap te laten zijn.

Dion van den Wijngaard, penningmeester

Mijn naam is Dion van den Wijngaard.

Ik ben in Dorst geboren. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de rand van de bossen.
Al meer dan 10 jaar ben ik als bestuurslid actief verbonden aan de H. Marcoen kerk .
Bij de totstandkoming en uitbouw van de Catharina-Parochie Oosterhout ben ik dan ook vanaf het begin betrokken geweest.
Dit voorjaar heb ik de mogelijkheid gekregen om met vervroegd pensioen te gaan.
Gezien mijn  jarenlange ervaring in het bank- en hotelwezen op commercieel en management niveau hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.
Vanaf juni jl. ben ik benoemd tot Penningmeester waarbij ik ondersteuning krijg van vrijwilligers die de administratieve taken op zich nemen. Met name adviseur Jan van de Velde heeft hierin een cruciale rol.
Binnen het bestuur ben ik ook de man die de kerkdorpen vertegenwoordigt.
We gaan een enerverende tijd tegemoet met vele veranderingen.
Ik hoop op een positieve wijze te kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Catharina Parochie.

 

José van den Bogaart, lid

Tot aan mijn pensionering heb ik in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht en de laatste zeven jaar als remedial teacher.
Op de katholieke basisschool waar ik werkte nam ik jarenlang met enthousiasme de taak op me de catechese op school te stimuleren en het contact te onderhouden tussen school en kerk. Het werken met kinderen vond en vind ik ronduit fascinerend en ook het geloof boeide mij.
Dus toen ik in 2014 voor het parochiebestuur gevraagd werd lag het voor de hand dat ik me ging bezighouden met alles wat met kinderen te maken heeft. Kinderen gaan hun weg nog kiezen, in het leven en ook in de beleving van hun geloof. Daarom vind ik het mooi om kinderen op een fijne manier te betrekken bij hetgeen de kerk hun te bieden heeft en vooral hen, samen met anderen, aan te moedigen na te denken over de prachtige verhalen die de bijbel ons biedt. Ik vind daarbij het wij-gevoel dat je krijgt binnen onze geloofsgemeenschap iets wat me heel erg aanspreekt; het gevoel dat we samen ergens naar toe werken en dat iedereen erbij mag horen. Dat gevoel zou ik de kinderen ook mee willen geven

Louis Donkers, lid

Nadat ik met pensioen ben gegaan, heb ik me beschikbaar gesteld om bestuurslid van de H. Catharinaparochie te worden. Binnen het bestuur houd ik me hoofdzakelijk met de gebouwen bezig. Ik ben me ervan bewust dat dit de komende periode een grote uitdaging zal zijn. Ook voor de andere aandachtsvelden binnen de parochie heb ik grote belangstelling.
Ik ben geboren en getogen Oosterhouter, ben getrouwd met Mariëlla en heb twee kinderen en ondertussen weer twee kleinkinderen. Tot mijn pensioen heb ik diverse functies vervuld binnen de uitvoering van projecten bij twee aannemingsbedrijven.
Tot nu toe ben ik lid geweest van vier parochies en heb ik de ontwikkelingen naar de fusie van de H. Catharinaparochie van nabij meegemaakt. De afgelopen 35 jaar ben ik vrijwilliger geweest, en nog steeds, van de Verrijzenisparochie en nu de Verrijzeniskerk. Onder andere als bestuurslid, contactpersoon voor diverse werkgroepen en als lid van de gebouwcommissie bij het herbestemmen van de Verrijzeniskerk.
Mijn streven is om te komen tot een bloeiende parochie uitgaande van een realistische kijk op het heden en de toekomst. Voor mij is transparantie en respect erg belangrijk. Verder denk ik alleen maar in kansen. Natuurlijk zal dat soms tot teleurstellingen leiden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.