Bestuur

Parochiebestuur H. Catharinaparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen, coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid. 

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Hieronder stellen de leden van het parochiebestuur zich aan u voor.

Parochieplan 2019/2022

Het beleid voor de komende jaren staat in ons parochieplan. Het plan is opgebouwd rondom de thema’s: Wie zijn we? Wat draagt ons? Wat bindt ons? Wat staat ons te doen? Wat hebben we nodig?

Klik hier om het parochieplan in te zien.

Han Akkermans, pastoor en voorzitter

"Ik heb wel iets met Oosterhout"

Dat was mijn spontane reactie toen bisschop Jan Liesen mij vroeg of ik pastoor van Oosterhout wilde worden. Tegelijk besefte ik dat mijn komst naar Oosterhout niet zonder meer "terug naar Oosterhout" is. Oosterhout is veranderd en ik ben veranderd sinds ik er vroeger gewoond heb. Nostalgie is een herkenbaar gevoel, maar is een slechte raadgever als het gaat om beleid voor de toekomst van de kerk in Oosterhout, Den Hout, Oosteind en Dorst.

Mijn oudst bekende voorvader, ene Willem Akkermans, had rond 1600 een boerderij in Uilendonk (Oosteind). Vanaf de 18e eeuw is de familie actief in de boomkwekerij. Ik zelf ben geboren in Groesbeek bij Nijmegen, en kwam op 13-jarige leeftijd in 1968 naar Oosterhout. Met veel genoegen heb ik het St. Oelbertgymnasium doorlopen. In 1976 ben ik ingetreden in de St. Paulusabdij, waar ik mijn spirituele vorming heb ontvangen, iets waarvan ik sindsdien de vruchten mag plukken. De abdijgemeenschap heeft me ook de gelegenheid gegeven om in het buitenland, in Frankrijk, in Rome en de V.S., te studeren.

In 1994 ben ik me, in overleg met bisschop Ernst, op het pastoraat gaan richten. Van 1994 tot 2006 heb ik gewerkt in zieken- en verpleeghuizen in Breda. Zo kwam ik ook regelmatig in het ziekenhuis aan de Pasteurlaan. Vanwege het tekort aan priesters in de parochies vroeg bisschop Muskens mij om pastoor te worden. Mijn eerste benoeming, in 2006, was in de regio Halsteren, het grensgebeid van Zeeland en Brabant. Ik heb daar precies zeven jaar met plezier gewerkt. In die tijd was ik ook betrokken bij Mediavieringen van KRO/RKK. Na zeven jaren Halsteren e.o. kwam bisschop Liesen met een vraag. Zo ben ik vanaf 1 september 2013 pastoor van Roosendaal en Nispen.Toen bisschop Liesen mij sprak over Oosterhout was mijn tweede reactie: " Maar ik ben nog maar zo kort in Roosendaal!" Drie jaar is inderdaad te kort om beleid echt tot uitvoering te brengen. Ik moet een werk-in-aanbouw loslaten. De fusie van de parochies hier in 2014 is geslaagd, maar de nieuwe parochie staat nog voor moeilijke beslissingen, vooral waar het gaat om gebouwen. Dat is trouwens in heel ons bisdom en dus ook in Oosterhout aan de orde.

Bij de 100e verjaardag van mijn moeder in 2012 is in Oosterhout een boom geplant. Ik hoop die boom nog lang te zien bloeien en groeien in Oosterhoutse grond!

Han Akkermans

Vicevoorzitter

vacature

Joke Rooijmans-Alberts, secretaris

Als lerares zoek ik altijd naar de verbinding tussen volwassenen en jeugd om in gezamenlijkheid doelen waar te kunnen maken. Ik ben mijn loopbaan in Oosterhout in 1976 gestart als lerares op de Jenaplanschool De Wiltzangk en vervolgens als lerares Frans op de Christoffelschool. Al heel wat jaren werk ik met veel plezier op het Breda College en begeleid ik nu mijn collega’s om onze jeugd goed voor te bereiden op een betekenisvol arbeidzaam leven. 

Het zoeken naar en realiseren van mogelijkheden eveneens in die gezamenlijkheid boeit mij in mijn bestuurswerk in de H. Catharinaparochie. Als secretaris ga ik mijn achtste en laatste bestuursjaar in en hoop dat we de juiste dingen blijven doen. 

De werking van de Geest is hierbij een grote kracht. Oosterhout verdient een actieve H. Catharinaparochie waarin we elkaar tot steun zijn in geloof. 

Ik woon in het centrum van Oosterhout met mijn man Ghislain Rooijmans. Onze zoon Raf en dochter Maxime zijn de ouders van Ted, Lou en Doris. 

Dion van den Wijngaard, penningmeester

Mijn naam is Dion van den Wijngaard.

Ik ben in Dorst geboren. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de rand van de bossen.
Al meer dan 10 jaar ben ik als bestuurslid actief verbonden aan de H. Marcoen kerk .
Bij de totstandkoming en uitbouw van de Catharina-Parochie Oosterhout ben ik dan ook vanaf het begin betrokken geweest.
Dit voorjaar heb ik de mogelijkheid gekregen om met vervroegd pensioen te gaan.
Gezien mijn  jarenlange ervaring in het bank- en hotelwezen op commercieel en management niveau hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.
Vanaf juni jl. ben ik benoemd tot Penningmeester waarbij ik ondersteuning krijg van vrijwilligers die de administratieve taken op zich nemen. Met name adviseur Jan van de Velde heeft hierin een cruciale rol.
Binnen het bestuur ben ik ook de man die de kerkdorpen vertegenwoordigt.
We gaan een enerverende tijd tegemoet met vele veranderingen.
Ik hoop op een positieve wijze te kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Catharina Parochie.

 

José van den Bogaart, lid

Tot aan mijn pensionering heb ik in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht en de laatste zeven jaar als remedial teacher.
Op de katholieke basisschool waar ik werkte nam ik jarenlang met enthousiasme de taak op me de catechese op school te stimuleren en het contact te onderhouden tussen school en kerk. Het werken met kinderen vond en vind ik ronduit fascinerend en ook het geloof boeide mij.
Dus toen ik in 2014 voor het parochiebestuur gevraagd werd lag het voor de hand dat ik me ging bezighouden met alles wat met kinderen te maken heeft. Kinderen gaan hun weg nog kiezen, in het leven en ook in de beleving van hun geloof. Daarom vind ik het mooi om kinderen op een fijne manier te betrekken bij hetgeen de kerk hun te bieden heeft en vooral hen, samen met anderen, aan te moedigen na te denken over de prachtige verhalen die de bijbel ons biedt. Ik vind daarbij het wij-gevoel dat je krijgt binnen onze geloofsgemeenschap iets wat me heel erg aanspreekt; het gevoel dat we samen ergens naar toe werken en dat iedereen erbij mag horen. Dat gevoel zou ik de kinderen ook mee willen geven

Louis Donkers, lid

Nadat ik met pensioen ben gegaan, heb ik me beschikbaar gesteld om bestuurslid van de H. Catharinaparochie te worden. Binnen het bestuur houd ik me hoofdzakelijk met de gebouwen bezig. Ik ben me ervan bewust dat dit de komende periode een grote uitdaging zal zijn. Ook voor de andere aandachtsvelden binnen de parochie heb ik grote belangstelling.
Ik ben geboren en getogen Oosterhouter, ben getrouwd met Mariëlla en heb twee kinderen en ondertussen weer twee kleinkinderen. Tot mijn pensioen heb ik diverse functies vervuld binnen de uitvoering van projecten bij twee aannemingsbedrijven.
Tot nu toe ben ik lid geweest van vier parochies en heb ik de ontwikkelingen naar de fusie van de H. Catharinaparochie van nabij meegemaakt. De afgelopen 35 jaar ben ik vrijwilliger geweest, en nog steeds, van de Verrijzenisparochie en nu de Verrijzeniskerk. Onder andere als bestuurslid, contactpersoon voor diverse werkgroepen en als lid van de gebouwcommissie bij het herbestemmen van de Verrijzeniskerk.
Mijn streven is om te komen tot een bloeiende parochie uitgaande van een realistische kijk op het heden en de toekomst. Voor mij is transparantie en respect erg belangrijk. Verder denk ik alleen maar in kansen. Natuurlijk zal dat soms tot teleurstellingen leiden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.