Bestuur

Inhoud van deze pagina:

Parochiebestuur H. Catharinaparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen, coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid. 

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Hieronder stellen de leden van het parochiebestuur zich aan u voor.

Parochieplan 2019/2022

Het beleid voor de komende jaren staat in ons parochieplan. Het plan is opgebouwd rondom de thema’s: Wie zijn we? Wat draagt ons? Wat bindt ons? Wat staat ons te doen? Wat hebben we nodig?

Klik hier om het parochieplan in te zien.

Jochem van Velthoven, pastoor en voorzitter

Ik ben geboren (22 mei 1978) en getogen in Dorst. Na de R.K. basisschool Marcoen heb ik mijn middelbare school gevolgd op het Onze Lieve Vrouwe Lyceum (OLV) te Breda. Hierna ben ik gaan studeren aan de business universiteit Nyenrode. In samenwerking met het Koninklijke NivRA (Nederlands instituut voor RegisterAccountants) studeerde ik af in de master accountancy en werkte als registeraccountant bij PriceWaterhouseCoopers.

‘God roept zelfs accountants uit hun kantoren’
Zo sprak Mgr. Liesen tijdens mijn priesterwijding op 7 november 2015. De roeping tot het priesterschap is voor mij eerder een laat antwoord, dan een late roeping.
De zusters Franciscanessen uit Dongen hadden het eerste werk al gedaan op de kleuterschool in Dorst. Pastoor van Balen begeleidde mij als misdienaar en later kreeg ik de liefde voor de kerkmuziek ingegoten op het kinderkoor door Wout Kalkman. De kerkmuziek loopt als een rode draad door mijn roepingsverhaal. De muziek, het dirigeren en orgelspelen, heeft mij altijd in de kerk gehouden.

Regio Alphen – Gilze / Zeeuws-Vlaanderen
Na mijn priesterwijding heeft de bisschop mij eerst als kapelaan benoemd in het oosten van ons bisdom (de dorpen: Alphen, Chaam, Riel, Ulicoten, Baarle-Nassau, Gilze) en vervolgens in het westen, in de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Terneuzen, Oostburg). Na telkens drie mooie jaren kwam de vraag van de bisschop om pastoor te worden in de H. Catharinaparochie.

Installatie tot pastoor H. Catharinaparochie en rector van de basiliek St. Jan
Op 20 oktober 2021 ben ik benoemd als pastoor van de H. Catharinaparochie en op 24 oktober hiertoe geïnstalleerd door de bisschop van Breda, Mgr. Liesen, in de Basiliek St. Jan.

Samen op weg – de missionaire parochie
Samen mag ik met u gaan bouwen aan een Kerk waarin mensen steeds meer leerling en vriend(in) van Jezus worden en biddend, vierend, dienend en lerend het geloof beleven, voorleven en doorgeven.
Als parochies in ons bisdom en dus ook in Oosterhout en haar Kerkdorpen staan we voor een grote uitdaging. Voor de voortgang van het geloofsleven en voor het bereiken van vooral ook jonge mensen is het noodzakelijk om onze gemeenschappen om te vormen tot missionaire geloofsgemeenschappen.
“Missionair” wil zeggen dat wij geloofsgemeenschappen worden waar mensen een band ervaren met God en zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar. Wij hebben een missionair programma nodig ‘naar binnen’, naar ons eigen hart, om de stem van de Heer steeds dieper toe te laten, en ‘naar buiten’, naar de wereld, om de stem van de Heer helder en uitnodigend te laten klinken.
Samen met het pastoraal team, het parochiebestuur en alle gelovigen van de H. Catharinaparochie heb ik als pastoor de opdracht en verantwoordelijkheid gekregen aan dit missionaire proces in onze parochie inhoud en vorm te geven.
Ik kijk er naar uit om deze weg samen met u te gaan, door nieuwe stappen te zetten, op weg naar een toekomst die deels onbekend is, maar al opgesloten ligt in Gods plan met ieder van ons.
In gebed met elkaar verbonden, bid ik dat wij allen mogen groeien in geloof, hoop en vooral in de liefde tot God en tot elkaar. Zodat wij allen de vreugde van het geloof in ons leven mogen ervaren, hervinden en vieren.

In nomine Domini feliciter (in de naam van de Heer gelukkig)

Pastoor Jochem van Velthoven

 

Gerard Peeters, vicevoorzitter

Mijn naam is Gerard Peeters.

Toen mij gevraagd werd om lid te worden van het parochie bestuur van de Heilige Catharina parochie en daarbij de taak op me te nemen van vicevoorzitter van het bestuur, was mij meteen duidelijk dat dit in deze tijd een uitdagende oproep zou worden. Ik heb gemeend deze opdracht aan te nemen omdat juist nu, in deze tijd , het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. We leven met velen in een onrustige en complexe samenleving waarin ons katholieke geloof een baken van rust en vertrouwen kan zijn.

Graag wil ik hierin naar vermogen bijdragen en een verbindende factor zijn. Samenwerken en klaarstaan voor elkaar, oog hebben voor elkaar en vreedzaam samenleven met gedeelde normen en waarden is voor mij in essentie de kern van het geloof in onze kerk.

Twee en zestig jaar geleden ben ik geboren en sindsdien getogen in Dorst en ruim dertig jaar geleden getrouwd met Marian. Wij zijn de trotse ouders van vier kinderen (drie meisjes en een jongen) en twee kleinkinderen.

Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als leraar, gevolgd door een leidinggevende functie bij het ministerie van Defensie. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ongeveer 10 jaar later hebben we het boerenbedrijf van mijn ouders overgenomen en verder ontwikkeld tot op heden.

Dit is ook de tijd dat ik mijn bestuurlijke loopbaan ben begonnen en invulling heb gegeven aan een aantal bestuurlijke opdrachten op lokaal, regionaal en landelijk niveau en daarvoor ook de nodige opleidingen heb volbracht.

Ik zie uit naar onze ontmoeting en vertrouw op uw steun om samen te bouwen aan een actieve en levendige Heilige Catharina parochie. Laten we er voor elkaar zijn! Ik zie ernaar uit.

, secretaris

Vacature

Dion van den Wijngaard, penningmeester

Mijn naam is Dion van den Wijngaard.

Ik ben in Dorst geboren en getogen. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk huis aan de rand van de bossen.

Vanaf de fusie begin 2010 van de parochies in Oosterhout en de kerkdorpen, ben ik actief betrokken bij de H. Catharinaparochie. Voor de H. Marcoenkern ben ik lid van de parochiekerncommissie en voer het beheer over de begraafplaats in Dorst.

Na mijn pensionering wilde ik mijn jarenlange ervaring in het bank- en hotelwezen op commercieel en managementniveau inzetten voor de parochie om zo een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur. Vanaf juni 2017 ben ik penningmeester van de Catharinaparochie. Vanuit mijn actieve rol in het verenigingsleven in Dorst, voel ik me ook een vertegenwoordiger van de kerkdorpen.

Ik hoop op een positieve wijze bij te dragen aan een toekomstbestendige Catharinaparochie.

.

 

José van den Bogaart, lid

Tot aan mijn pensionering heb ik in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht en de laatste zeven jaar als remedial teacher.
Op de katholieke basisschool waar ik werkte nam ik jarenlang met enthousiasme de taak op me de catechese op school te stimuleren en het contact te onderhouden tussen school en kerk. Het werken met kinderen vond en vind ik ronduit fascinerend en ook het geloof boeide mij.
Dus toen ik in 2014 voor het parochiebestuur gevraagd werd lag het voor de hand dat ik me ging bezighouden met alles wat met kinderen te maken heeft. Kinderen gaan hun weg nog kiezen, in het leven en ook in de beleving van hun geloof. Daarom vind ik het mooi om kinderen op een fijne manier te betrekken bij hetgeen de kerk hun te bieden heeft en vooral hen, samen met anderen, aan te moedigen na te denken over de prachtige verhalen die de bijbel ons biedt. Ik vind daarbij het wij-gevoel dat je krijgt binnen onze geloofsgemeenschap iets wat me heel erg aanspreekt; het gevoel dat we samen ergens naar toe werken en dat iedereen erbij mag horen. Dat gevoel zou ik de kinderen ook mee willen geven

Reacties zijn gesloten.