Vormsel

Vormsel 

Gedoopt worden, het vieren van de eerste eucharistie en het vormsel horen bij elkaar. Het vormsel bevestigt de doop. Het woordje vormsel stamt van het oud-Nederlandse woord 'vroomsel', en het werkwoord 'vromen'. Het betekent 'sterk maken' of 'sterken'. Bij het vormsel ontvangt de vormeling, door handoplegging de kracht van de Heilige Geest. Kracht die het goede, het echte, in je wakker wil roepen. Het is de kracht van Jezus Christus, van wijsheid en goedheid, van liefde en een zacht gemoed, van vrede, geduld en vriendelijkheid.

Het vormsel zelf wordt gegeven door de bisschop of iemand namens hem. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de Heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.

Elk jaar laat een groep kinderen, voornamelijk uit groep 8 (ook oudere kinderen kunnen worden gevormd) zich door de bisschop of de vicaris vormen. Voordat het zover is worden zij, en hun ouders, voorbereid op die belangrijke gebeurtenis.

Pinksteren 

Met Pinksteren waren de leerlingen van Jezus bij elkaar. Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven. Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de Heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.

Zo'n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent: kind van God en kind van mensen.

Lees verder voor het aanmelden van het Vormsel

Reacties zijn gesloten.