Project Jonge gezinnen

Project Jonge gezinnen

 

Project: ‘Met jonge gezinnen bouwen aan de toekomst’

Op 1 oktober 2018 startte onze H. Catharinaparochie het project: ‘Met jonge gezinnen bouwen aan de toekomst’. Projectleider Annemiek Buijs – Tuytelaars is hiervoor aangesteld.

Het project bestaat uit verschillende pijlers:

Aandacht voor je naaste

De H. Catharinaparochie vindt het belangrijk om ook op een andere manier aanwezig te zijn in de gemeenschap van Oosterhout. Hierbij is gekozen voor een focus op jonge gezinnen, die in de marge leven. Hoe komt dit project tot leven?

Statushouders maken kennis met schaatsen op de ijsbaan op de markt, met behulp van de boarding en vrijwilligers blijven ze overeind. © Pix4Profs-Ron Magielse

Vanuit de Vinder, de plek waar de diaconie in de Catharinaparochie handen en voeten krijgt, zijn er het eerste projectjaar verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een kledingbeurs voor statushouders: jonge gezinnen met kinderen uit een vluchtelingenkamp die in Nederland een nieuwe toekomst willen opbouwen. Een Sinterklaasactie waarbij jonge gezinnen, waarvan wij weten dat ze niet veel te besteden hebben, een cadeau ontvingen dat parochianen hebben aangeboden. Of kinderen uit Oosterhout die een middag samen zijn gaan schaatsen met kinderen uit de gezinnen van de statushouders.

In het tweede projectjaar willen we graag een permanente kledingwinkel inrichten in de sacristie van de Antoniuskerk. Deze winkel is bedoeld voor mensen die niet veel geld te besteden hebben. Daarnaast blijft het project zoeken naar activiteiten die passen bij de doelstelling: iets betekenen voor gezinnen uit Oosterhout die in de marge leven.

Relatie met basisscholen

Binnen het project is ook aandacht voor de relatie tussen de parochie en de basisscholen. Groepen zijn altijd welkom om een kerk te bezoeken of te gebruiken voor passende activiteiten. Daarnaast werken we aan een project met de werktitel: “Een kijkje achter de muren”. Alle kinderen uit Oosterhout moeten de kans krijgen om te ervaren wat er achter de muren van de verschillende kloosters gebeurt in Oosterhout.

Sacramenten: doop – eerste communie – vormsel

In de parochie kom je jonge gezinnen tegen, vooral rondom de sacramenten van doopsel, eerste communie en vormsel. We bereiden ouders en kinderen voor op een sacrament met de methode van familiecatechese. Ouders en kinderen worden beide voorbereid op dit belangrijk moment van een kind op haar of zijn geloofsweg. Op zondag komen we bij elkaar in een kerk. We vieren de eucharistie en ouders en kinderen krijgen apart catechese. Ouders leren hoe ze met kinderen over de vriendschap met Jezus kunnen spreken. Kinderen leren over Jezus en hoe je met hem een vriendschap blijft opbouwen.

Missionaire parochie: Leerling worden en blijven

Binnen het project zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld om mensen die vragen hebben over Jezus of over hun verlangen om de relatie met Hem te verdiepen. Het uitgangspunt hierbij is gastvrijheid. We nodigen jonge ouders hiervoor met nadruk uit.

Alpha

Een serie van tien bijeenkomsten en een dag waarbij door het model van samen eten – een inleiding over een aspect van het christelijk geloof – gesprek in kleine groepen, deelnemers de kans krijgen om in alle vrijheid te praten over vele kanten van het christelijk geloof.

Leerling zijn

Een vervolg op de Alphacursus voor deelnemers en andere mensen die verlangen om hun relatie met Jezus te verdiepen. We beginnen met koffie/thee en taart. Aansluitend een korte catechese over het evangelie van de zondag die komt en afsluitend een gesprek hierover in kleine groepen.

 

Reacties zijn gesloten.