Priesterwijding

Priesterwijding

Priesterschap is een dienstwerk in de kerk. Het is bedoeld om het volk van God op te bouwen, een kanaal waardoor God liefde door de wereld laat stromen. Bij zijn wijding neemt een priester een ambt en wijding op zich en hij ontvangt een kracht en een zending voor zijn broeders en zusters in het geloof. Als een katholiek priester de sacramenten bedient, handelt hij niet uit eigen kracht of op grond van morele volmaaktheid (die hij helaas niet bezit…), maar ‘in persona Christi’. Door zijn wijding ontvangt hij veranderende, helende en reddende kracht van Christus. Bij de priesterwijding roept de bisschop de kracht van God af over de wijdeling door handoplegging en gebed. Die ontvangt hierdoor een blijvend merkteken. Als medewerker van de bisschop ontvangt hij opdracht om het woord van God te verkondigen en de sacramenten te bedienen. De priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers.

Reacties zijn gesloten.