Pastorale zone

Pastorale zones

Met een indeling van het bisdom in vijf pastorale zones, wil het bisdom Breda in de komende jaren een missionaire impuls geven aan de parochies. De zones staan los van bestuurlijke parochiegrenzen en gaan naast de bestaande parochiestructuren opereren rondom missionaire initiatieven. In de pastorale zones werken parochies (pastorale teams, besturen, parochianen) samen om de Missionaire Parochie gestalte te geven.


Zie bijgaande link voor indeling pastorale zones: Parochies en pastorale zones – Bisdom Breda

Het pastorale beleid van het bisdom Breda is gericht op het realiseren van een levendige geloofsgemeenschap rondom Jezus Christus. Hierin zijn we samen op weg, onder de bezielende leiding van de Heilige Geest. In de afgelopen jaren is dit tot uitdrukking gekomen in wat we de Missionaire Kerk noemen.

In vijf pastorale zones werken parochies intensief met elkaar samen om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Werken aan de Missionaire Kerk vraagt om een pastorale bekering. Vertrouwde pastorale werkwijzen voldoen niet meer. Parochies (pastores, bestuurders en parochianen) moeten ‘er op uit trekken’ om het Goede Nieuws van Jezus Christus te laten klinken. Dat vraagt niet alleen een aanpassing van werkwijzen, maar ook nieuwe wijzen van denken en beleven. Het vraagt om een nieuwe cultuur in de parochies.

Parochies werken samen om met het bisdom missionair beleid te ontwikkelen, en elkaar te helpen bij het maken van vernieuwende keuzes. Het samenwerken in pastorale zones is mede ingegeven door de suggesties die gedaan zijn in 2021 voor de wereldkerk in het document “De pastorale bekering van de parochiegemeenschap”. Elke zone zal daarbij eigen accenten kunnen leggen. 

De bisschop heeft in elke zone een gedelegeerde benoemd die namens hem het missionair proces in de zone zal gaan leiden. Elke gedelegeerde vormt daartoe een Missionair Team voor de zone, dat het missionair beleid gaat uitzetten. Voor onze pastorale zone 'de Wijngaard' is pastoor Jochem van Velthoven de gedelegeerde. 

In de pastorale zone werken de volgende parochies samen als 'familie van parochies';
- H. Catharinaparochie (Oosterhout) - Parochie St. Jan de Doper (Alphen) - St. Elisabeth parochie (Raamsdonksveer) - Parochie De Goede Herder (Dongen) - H. Geestparochie (Rijen) - Vijf Heiligen parochie (Made)

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339
Email    info@catharina-parochie.nl

 

 

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links