Pastoraal team

Samenstelling pastoraal team

Voor de Catharinaparochie is een pastoraal team aangesteld, dat in opdracht en met zending van de Bisschop van Breda de algemene pastorale taken voor de geloofsgemeenschappen verricht. Het team bestaat uit de volgende personen:
Vincent Schoenmakers, pastoor
sinds 29 mei 2021
 

Tot de komst van pastoor Van Velthoven heeft bisschop Liesen aan Vincent Schoenmakers gevraagd de waarnemend pastoor te worden van onze parochie. Vincent Schoenmakers heeft daarmee ingestemd. Daarop heeft bisschop Liesen hem met ingang van 29 mei benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Catharinaparochie.

Vincent Schoenmakers is oud vicaris-generaal van het bisdom Breda en kent onze parochie goed. Parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat hij de komende maanden de bestuurlijke en pastorale eindverantwoordelijkheid voor de parochie wil dragen.

P. Rodrigo
sinds 2020

Beste parochianen,

Mijn naam is Rodrigo Alberto Rojas Romero. Ik ben priester en ben recentelijk door de bisschop van het Bisdom Breda J. Liesen benoemd tot kapelaan in de H. Catharinaparochie, zodat ik mijn dienstwerk kan uitvoeren samen met de pastoor en het pastoraal team van de parochie en de vrijwilligers van de parochie. Er is mij gevraagd mij kort aan u voor te stellen, zodat u enigszins weet wie ik ben.

Ik ben geboren en getogen in Argentinië en ik ben al 19 jaar priester. Ik heb in Argentinië en in Rome gestudeerd. Gedurende deze jaren heb ik de Kerk gediend in verschillende landen van de wereld, in Italië en Canada, maar het grootste deel van mijn bediening was bij de Arabisch sprekende christenen in Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en ook Tunesië.

Op deze plaatsen heb ik verschillende functies vervuld en heb ik met veel mensen van allerlei omstandigheden en leeftijden gewerkt. Het is een rijke culturele en menselijke ervaring geweest, maar vooral een ervaring van de verlossende aanwezigheid van Jezus Christus op al deze plaatsen.

Met deze korte en onvolledige presentatie weet u een beetje wie ik ben. Ik wil graag met u in contact komen om elkaar beter te leren kennen en om te groeien in de kennis en vriendschap van Jezus Christus die ons vrienden heeft genoemd (Joh 15,15). Hij heeft ons tot zijn broeders heeft gemaakt (Heb 2,10-18) en ons verenigd in de Kerk die zijn lichaam is (Ef 5,29-30).

Graag tot spoedig ziens!

Met vriendelijke groet,

P. Rodrigo

 

Peter Hoefnagels, diaken
sinds 2019

Onderweg zijn …. en thuiskomen

Als jongen mocht ik in de periodes dat er vrij was van school vaak mee met een van de vrachtwagens van het bedrijf van mijn vader. Het was het avontuurlijke van onderweg zijn naar verre bestemmingen om goederen op te halen en af te leveren. Maar ook het vertrouwde van weer gastvrij thuiskomen, waar moeder op ons wachtte.

Op weg gaan en thuiskomen zijn een rode draad in mijn leven geworden, de basis is gelegd in het Roermonds katholieke gezin waarin ik opgroeide. Na mijn studie theologie ben ik steeds weer op weg gegaan voor nieuwe uitdagingen zowel in verschillende parochies als in andere bisdomfuncties. Dat kon ik doen vanuit een goed thuisfront, samen met mijn echtgenote Ine, onze kinderen en sinds kort ons kleinkind. De H. Catharinaparochie is weer zo’n nieuwe uitdaging.

Als diaken sta ik voor verbinding, “go-between”; tussen op weg gaan en thuiskomen, tussen samenleving en kerk, tussen de wereld en het heilige, tussen vieren en doen, tussen mensen onderling, en vooral met de kwetsbare mensen, tussen mensen en God. Verbinding ook, die levensader kan zijn tussen geloofsgemeenschappen in die ene parochie.

Vanaf de geboorte zijn wij onderweg, op weg door het leven, een weg die ten einde loopt bij het sterven. Op onze levensreis maken we van alles mee, van pech tot geluk, van diepte- tot hoogtepunten of raken we de weg kwijt en zijn we op zoek naar richtingwijzers.

Als diaken wil ik ook boodschapper zijn, getuige van dat evangelie dat mensen de weg wijst, met als voornaamste richtingwijzers: heb elkaar lief, weet dat God met je meegaat, vergeef elkaar en schep steeds weer nieuwe kansen, deel van je rijkdom met hen die niets hebben, wees trouw aan degenen die je lief zijn.

De laatste jaren gaan steeds meer mensen op een bijzondere wijze op weg, op pelgrimstocht. Zij gaan te voet of op de fiets naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje of naar Assisi in Italië. Een pelgrimage is je leven lopen in het klein. Er komen vragen op als: hoe ben ik gevaren, waar ga ik naar toe, wat heb ik bereikt, wat heb ik gemist? Je komt je jezelf tegen.

Wie op weg gaat weet ook dat er pleisterplaatsen nodig zijn, om even op adem te komen. Kunnen wij dat als kerk zijn voor mensen onderweg: met een aandachtig oor, een helpende hand of een zegenend gebaar op vreugdevolle en moeilijke momenten, maar ook met een boodschap van liefde en vrede?

Ik mag samen met de collega’s in het pastoraal team en de vele vrijwilligers, mannen en vrouwen, in de H. Catharinaparochie meewerken aan een gastvrije pleisterplaats, waar even een onderbreking mag zijn van onderweg zijn en waar mensen mogen thuiskomen. Ik hoop u daarin graag te ontmoeten.

Diaken Peter Hoefnagels

 

Annemiek Buijs-Tuytelaars
sinds 2018

Mijn naam is Annemiek Buijs-Tuytelaars. Ik ben getrouwd met Marius en samen hebben we drie prachtige kinderen: Anna (9), Bram (7) en Stijn (5). Twee blondjes en een rooie. Na ons huwelijk ben ik met Marius in Etten-Leur neergestreken en ik voel me daar erg thuis.
Ik ben geboren en getogen als een echt grensgeval uit een Vlaamse moeder en een Nederlandse vader in Baarle-Nassau en heb daar ook mijn plek gevonden in het parochieleven. Ik heb een broer die een paar jaar ouder is.

Werkzaamheden
De laatste tien jaar heb ik gewerkt in de Bernardusparochie in Oudenbosch en omstreken. Mijn pastorale opdracht bestond in deze parochie uit twee kernwoorden: kind en gezin. Hierbij hoorden o.a. de volgende werkzaamheden: catechese rondom doop, eerste communie en vormsel, het opzetten van kindervieringen door heel de regio, catechese voor jonge ouders en het onderhouden van contacten met basisscholen in de regio. Ik heb dit werk tien jaar met veel plezier gedaan. In de Bernardusparochie zijn mijn kinderen opgegroeid en voelen ze zich thuis. Het laatste jaar merkte ik dat het tijd was voor verandering. Een nieuwe plek met een nieuwe uitdaging en nieuwe energie. Ik hoop dit te vinden in de Catharinaparochie.

Ook hier bestaat mijn pastorale opdracht uit de twee kernwoorden: kind en gezin. Er komt ook een nieuw woord bij: diaconie. Naast de pastorale opdracht rondom eerste communie en vormsel en het hernieuwen van de contacten met de scholen hoop ik een rol te spelen in de verbinding van jonge gezinnen met de diaconale kant van de kerk.
In dit laatste stukje van mijn pastorale opdracht valt er veel te pionieren en op te bouwen. Dit zijn twee woorden waar ik van hou. Dingen uitzoeken, mensen met elkaar verbinden en nieuwe activiteiten opbouwen met mensen uit de parochiegemeenschap en daarbuiten.

Tenslotte
Om mijn nek hangt een tau-kruisje. Het symbool dat verwijst naar Franciscus en Clara van Assisi. Tijdens mijn studietijd in Nijmegen heb ik kennisgemaakt met de franciscaanse spiritualiteit door mijn kerkelijk thuis te vinden bij het Clarissenklooster de Bron in Nijmegen. Ik vertel wat deze spiritualiteit voor mij betekent als er een aanleiding voor is. Het heeft in ieder geval te maken met eenvoud, broeder- en zusterschap en openstaan voor wat er op je levensweg op je pad komt.

Zo sta ik open en heb ik veel zin in mijn nieuwe pastorale taak in de Catharinaparochie in Oosterhout. Ik kijk erna uit om nieuwe mensen te leren kennen en samen met pastoor Han Akkermans en diaken Stefan Lange te werken aan de toekomst van de Catharinaparochie.

Tot ziens!
Annemiek Buijs-Tuytelaars

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.