Caritas

Een ander helpen!

‘Mensen een warm hart toedragen’, is een opdracht die Jezus ons meegeeft.

Caritas, het betekent: zorg hebben voor mensen die het moeilijk hebben.

  • mensen die alleen zijn omdat ze een geliefde verloren hebben,
  • mensen die net met hun inkomen kunnen rondkomen,
  • mensen die in ons land een nieuw bestaan moeten opbouwen.

In de Catharinaparochie doen we dat via allerlei activiteiten:

  • de kledingbeurs voor mensen met een smalle portemonnee,
  • het organiseren van activiteiten voor kinderen, die niet altijd de aandacht krijgen die ze nodig hebben,
  • het uitdelen van tassen met levensmiddelen,
  • het bezoeken van mensen.

Wil je ook meehelpen?

Meld je dan bij de PCI (Parochiële Caritas Instelling); caritas@catharina-parochie.nl of diaken Peter Hoefnagels

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links