Parochiebijdrage

Parochiebijdrage

Om het pastorale werk te kunnen uitvoeren en uit te breiden, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en kerkgebouwen te onderhouden is de parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Ze ontvangt geen subsidies, behalve voor het onderhoud van monumenten. Van parochianen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan de Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt gehouden, is het middel van de parochie om uw financiële steun te vragen. Dus als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst. Bekijk de flyer 2019 kerkbalans

De Catharinaparochie bestaat uit zeven parochiekernen. Aan het begin van het jaar wordt met de ACTIE KERKBALANS een beroep op u gedaan om de parochie financieel te ondersteunen. De kerk wil een plaats zijn van ontmoeting en inspiratie. Het bestuur en de pastores rekenen op uw onmisbare steun. Afhankelijk van uw adres of als u een voorkeurskerk hebt opgegeven, bent u ingeschreven in een van de volgende parochiekernen. Wilt u uw bijdrage overmaken naar de parochiekern waar u onder valt? Dan kan uw bijdrage bij uw gegevens worden genoteerd.

Basiliek Sint Jan NL43 INGB0001.0774.01
NL11 RABO139.9647.46
VerrijzeniskerkNL71 RABO0139.9037.20
MariakernNL48 RABO139.9015.15
AntoniuskernNL29 RABO0139.9015.66
H. MarcoenkerkNL86 RABO0112.2914.30
Joh. de DoperNL32 RABO139.5012.90
CorneliuskernNL34 INGB0004.3544.17

 

 

Periodieke schenking

Naast de jaarlijkse bijdrage bestaat er ook de mogelijkheid om een periodieke schenking  voor vijf jaar te geven. Dit biedt u fiscale voordelen en daarmee wellicht de mogelijkheid om iets meer aan de kerk te betalen omdat 'de fiscus mee betaalt'.

Periodieke schenking inzake parochiebijdrage...bekijk hier de folder

Om gebruik te maken van de mogelijkheid van een periodieke schenking is een OVEREENKOMST Periodieke schenking inzake parochiebijdrage noodzakelijk...download deze hier

 Voor vragen over de actie Kerkbalans kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie Dion van den Wijngaard dionwijn@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Catharinaparochie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.