Parochiebijdrage

Inhoud van deze pagina:

Parochiebijdrage

Algemeen
Om ons pastorale werk te kunnen uitvoeren en uit te breiden, de eucharistie te kunnen vieren, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en onze (kerk)gebouwen te onderhouden, zijn we als parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Wij ontvangen geen subsidies, behalve voor het onderhoud van onze monumenten. Wij hebben uw bijdrage daarom hard nodig. We gaan ervan uit dat onze parochianen deelnemen aan de Actie Kerkbalans, waarbij we ieder jaar aandacht vragen voor uw parochiebijdrage. Wij zijn u dankbaar voor uw financiële ondersteuning!

Jaarlijkse bijdrage (Actie Kerkbalans)

We houden jaarlijks in januari de Actie Kerkbalans, waarmee we uw financiële steun vragen. Als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen en eucharistie kunnen blijven vieren, is uw bijdrage noodzakelijk en onmisbaar. Nu en in de toekomst. Klik definitieve flyer hier voor de flyer Actie Kerkbalans.

Uw parochiebijdrage is aftrekbaar als gift, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Onze parochie bestaat uit verschillende kernen, die u hieronder vindt met daarbij het bankrekeningnummer dat u kunt gebruiken om uw bijdrage op over te boeken. Afhankelijk van bij welke kern u ingeschreven bent, valt u onder een van deze kernen. Wilt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de parochiekern waar u onder valt? Dan kunnen wij uw bijdrage bij uw gegevens registreren. Bedankt daarvoor!

IBAN NUMMERS VOOR PAROCHIEBIJDRAGE 

H. Antonius
NL29 RABO 0139.9015.66   t.n.v. St. Antoniuskern

Basiliek St. Jan
NL90 RABO 0139 9511 99 (voorkeur)   t.n.v. Basiliek St. Jan
NL43 INGB 0001.0774.01
NL11 RABO 0139.9647.46

H. Cornelius ( Den Hout)
NL21 Rabo 0155 67 85 66   t.n.v. Corneliuskern

H. Johannes de Doper (Oosteind)
NL32 RABO 0139.5012.90  t.n.v. St. Johannes de Doper

Maria *
NL48 RABO 0139.9015.15   t.n.v. Catharina Parochie inzake Maria kern

H. Marcoen ( Dorst)
NL86 RABO 0112.2914.30  t.n.v. H. Marcoenkerk

Verrijzenis
NL71 RABO 0139.9037.20  t.n.v. Verrijzenis

* De Mariakern kent nog een eigen rekeningnummer voor parochianen die hier van oudsher op overboekten. De kern als zodanig is opgeheven.

Uw giften aan de parochie zijn fiscaal aftrekbaar

De rooms-katholieke kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de kerk zijn daardoor fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw Inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Klik hier voor de site van de Belastingdienst, waar u meer informatie vindt hierover.

Periodieke gift

U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking aan onze parochie. Dan kunt u de hele bijdrage aftrekken, zonder drempel. Dat is aantrekkelijk voor u. Wellicht kunt u dan een iets hoger bedrag schenken aan de parochie, omdat de fiscus “meebetaalt”. Klik hier voor meer informatie. U kunt ook altijd contact opnemen met de penningmeester. Klik hier om een mail te sturen.

Om gebruik te kunnen maken van deze periodieke schenking maken we samen met u een overeenkomst, die we beiden ondertekenen. U zegt dan voor minimaal vijf jaar uw bijdrage toe. Bij eerder overlijden stopt de overeenkomst. Klik hier voor het formulier.

Testament

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging. U wilt wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan onze parochie zijn. U kunt ons op twee manieren in uw testament opnemen:

  • een legaat
  • een erfstelling

Legaat

U kunt de parochie een legaat nalaten. Dit is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis, schilderij etc.

Erfstelling

U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van uw erfenis. U kunt zelf aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt, wordt de parochie, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris

Een testament laat u opmaken door de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek is echter vaak kosteloos.

Met uw parochiebijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door haar ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen voort op het werk, dat u mee mogelijk gemaakt hebt.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via ons secretariaat. Klik hier voor de gegevens.

Reacties zijn gesloten.