Parochiekerncommissie

Parochiekerncommissies

De Catharinaparochie is ontstaan door de samenvoeging van de zeven parochies. Deze voormalige parochies zijn in de Catharinaparochie parochiekernen geworden, waarin het pastoraal en parochieel leven van de Catharianparochie gestalte krijgt.

Voor elke parochiekern is een parochiekerncommissie opgericht, die namens het parochiebestuur in de parochiekern zorg draagt voor de dagelijkse goede gang van zaken. De parochiekerncommissie zorgt ondermeer voor het beheer van het (kerk)gebouw en andere goederen, voor de organisatie van de plaatselijke activiteiten, de plaatselijke vrijwilligers, de geldwerving en de lokale administratie. Elke parochiekerncommissie bestaat uit 3 tot 5 personen die door het parochiebestuur benoemd zijn. De parochiekerncommissie stelt jaarlijks een begroting op. Op basis daarvan krijgt zij van het parochiebestuur een budget voor uitgaven in de parochiekern.

De parochiekerncommissies vergaderen één keer per maand. Bij de samenstelling van de commissies is rekening gehouden met verschillende kundigheden en interesses van de leden, en met contactlijnen naar zoveel mogelijk werkgroepen in de parochiekern. Elke parochiekerncommissie heeft zo goed overzicht over het functioneren van de parochiekern, en heeft weet van mogelijkheden en vragen die er leven. Waar nodig en wenselijk worden deze zaken kortgesloten met het parochiebestuur of met het pastoraal team. Er is regelmatig overleg van de parochiekerncommissie met het parochiebestuur, en er is regelmatig overleg tussen de parochiekerncommissies onderling. Met regelmaat neemt een van de teamleden deel aan de vergaderingen van de parochiekerncommissie.

Parochiekerncommissies (PKC-leden)

Basiliek St. Jan
Martin Schouten (financiën)
Hans Bruijsters
Ilse Willems
Rien van Noort

Te bereiken via het secretariaat van de Basiliek St. Jan
Telefoon: 0162-453 574 / 06-11360162
E-mail:  secretariaat@basilieksintjan.nl

Marcoenkerk
Harry Claasen
Corry van den Bosch
Dion van den Wijngaard (financiën)

Te bereiken via het secretariaat van de Marcoenkerk
E-mail:  marcoenkerk@catharina-parochie.nl

Corneliuskern
Marja van Gils
Anne Heitling-Lenselink
Anton van Meel (financiën)

Te bereiken e-mail marjavangils@ziggo.nl, telefoon 0162-432339

Johannes de Doperkerk
Martha Leltz (Financiën)
Wil Ligtvoet
Mieke Verdaasdonk
Anny van Dongen

Louis Claassen

Te bereiken via het secretariaat van de Johannes de Doperkerk
Telefoon: 0162-695159 (b.g.g. 0162-432339)
E-mail:  sintjanoosteind@live.nl

 
Verrijzeniskerk
Jo van Beek
Jos Bleijlevens (Financiën)
Kees de KokTe bereiken via het secretariaat van de Verrijzeniskerk
Telefoon: 0162-453502
E-mail:  info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
 
Antoniuskern
(Vacatures)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.