Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout

De Oecumenische Werkgroep Armoede in 2019.

fotograaf: Anemone123 via Pixabay

Met de uitspraak dat arme mensen gerust een brood mochten stelen als de nood hoog is, zette Bisschop Martinus Muskens het onderwerp armoede stevig op de kaart. In Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-leur ,Breda en Oosterhout werden door de parochies werkgroepen armoede opgericht. In Oosterhout gebeurde dat in september 1996 met de naam Regionale Werkgroep Armoede. Enkele jaren later sloot de Protestantse Kerk Oosterhout zich aan en werd de naam gewijzigd in Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout. De taken van de Werkgroep zijn nog steeds a) mensen die in armoede verkeren met raad en daad helpen en b)werken aan de bewustwording over wat armoede is door het geven van informatie en voorlichting over oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van armoede.

De samenstelling van de Oecumenische Werkgroep Armoede is thans als volgt:

Jan Kuijpers, voorzitter, Geerdien Huizinga loketbegeleider en penningmeester, Theo de Wit, Louis Claassen, Ad Jespers en als adviseur diaken Peter Hoefnagels.

In 2019 is de Werkgroep zes keer in vergadering bijeen geweest in het Diaconiehuis De Vinder aan de Sint Vincentiusstraat 113 a in Oosterhout.

In 2019 heeft de Werkgroep Armoede aan ruim dertig mensen zesduizend euro gegeven en drieduizend euro uitgeleend. We mochten € 1.200,– ontvangen van de Diaconie van de Protestantse Kerk en € 6.500,– van de Caritas van Catharinaparochie.

Het is duidelijk, dat de gelden komen van de bijdragen van leden van genoemde kerken. Hartelijk dank.

Omdat wij zien, dat het aantal hulpvragers zal toenemen, hebben wij aan de Diaconie en Caritas onze zorgen kenbaar gemaakt. Ook hebben wij nu brieven geschreven aan bijvoorbeeld Stichting Parkfeesten en Lions International.

Hulpvragers bellen naar het secretariaat van De Vinder (470954) en vragen naar Loketbegeleiding. De medewerkers van De Vinder noteren het telefoonnummer en geven dit door aan de Loketbegeleider en deze belt de hulpvrager voor het maken van een afspraak. Dank aan de Vinder voor deze verbindingsfunctie.

De samenwerking met de Burgeradviseurs en maatschappelijk werkers van Surplus Welzijn Oosterhout en van de Thuisvester is goed, net als met Leergeld Oosterhout en ambtenaren van de gemeente.

Verzoeken om geld via instellingen gaan wij niet nog eens onderzoeken, wij vertrouwen op de professionele instellingen. Met individuele hulpvragers maakt de Loketbegeleider een of meer afspraken.

Bij de hulpvragen gaat het over: huiselijk geweld, echtscheidingen, alleenstaande ouders met kinderen, jonge gezinnen met een baby, bewindvoering, depressies, verslavingsproblematiek, enz. In een beperkt aantal gevallen (vier) gaat het om vluchtelingen / statushouders, vaak met een traumatisch verleden.

Plannen voor het jaar 2020: meer publiciteit, werving van meer geld en uitbreidring van de Werkgroep met een vertegenwoordiger van een van de twee moskeeën.

Jan Kuijpers
voorzitter

Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout

Secretariaat: 
Hortensiahof 43
4904 DJ Oosterhout
0162-437922
j.kuijpers43.1@kpnmail.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.