Oecumene

Uit de landelijke Raad van Kerken:

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Weekend  IONA community-  Onze gemeente kent jaarlijks, aan het begin van de Veertigdagentijd, een IONA-viering. En ook elders in ons land zijn verschillende groepen actief die zich aangesproken weten door de spiritualiteit ( met veel aandacht voor de schepping )  van de geloofsgemeenschap die huist in een oude abdij op het kleine Schotse eiland Iona. Dit jaar bestaat de IONA-Community in Nederland 25 jaar. Deze landelijke organisatie viert zijn jubileum in een IONA-weekend, van 24 mei-26 mei in het bezinningsoord Dopersduin te Schoorl. In dit weekend wordt gezocht naar nieuwe wegen om aandacht te geven aan de bijbelse boodschap van vrede en recht en zorg voor de schepping. Nieuwelingen zijn van harte welkom om kennis te maken met de IONA- spiritualiteit: Bezinning op oude bronnen en zoeken naar nieuwe wegen. Tweemaal daags is er een viering in de Kapel. Er is een inhoudelijk programma, een pelgrimage, tijd om te zingen en tijd om niks te doen om van het huis en de omgeving te genieten. Alle maaltijden zijn gezamenlijk en het weekend kent vanwege het jubileum uiteraard een feestelijk tintje. Hopelijk zullen ook verschillende Oosterhouters dit weekend kunnen meemaken. Opgave rechtstreeks: www.dopersduin/agenda.nl  Voor meer informatie: www.ionacommunity.nl Je kunt ook contact opnemen met onze predikant ds. André Vlieger ( apvlieger@gmail.com  )

Vers van de oecumenische pers– Ds. Coen Wessel zal per 1 april a.s. de nieuwe algemeen secretaris worden van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt daarmee ds. Christien Crouwel op, die deze functie ruim 5 jaar vervulde.

Coen Wessel ( Den Haag 1960 )  studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1988- 2012 was hij predikant van de Protestantse gemeente te Heerenveen en Haskerdijken en vanaf 2012 predikant in Hoofddorp. In Heerenveen en Hoofddorp was hij voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken. Hij werkte als redacteur en vertaler mee aan het Liedboek 2013. Hij publiceerde in Nederland en Duitsland op het gebied van theologie  en literatuur.                  

  

Wereldgebedsdag 2024– Als u deze Ontmoeting opslaat is het bijna 1 maart Wereldgebedsdag. In zo’n 173 landen komen op die dag jaarlijks ( 1e vrijdag van maart ) christenen bijeen om te bidden voor vrede en gerechtigheid. Dit jaar valt de aandacht op de situatie van het Palestijnse volk. Bouwstenen voor de liturgie zijn aangereikt door vrouwengroepen uit Palestina. Verbijsterend toevallig valt dit initiatief samen met de actuele situatie in het Midden-Oostern, het conflict tussen Israël en Hamas, waarvan talloze inwoners van Gaza de dupe zijn. Misschien een reden temeer om deze gelegenheid aan te grijpen om samen te bidden om menselijkheid en uitzicht in dit verschrikkelijke conflict.

Het thema is dit jaar: “Verdraag elkaar in liefde.”( Ef. 4, 1-7 ) Midden in de actualiteit van haat, uitsluiting en geweld in de Palestijnse gebieden zijn christenen door gebed verenigd en bemoedigd. Wat deze vrijdag tot een speciale maakt, is dat gedurende 24 uur dezelfde gebeden worden gebeden, en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden van de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer andere volken en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Voor meer informatie wereldgebedsdag 2024.nl  Dit keer komen we op vrijdagavond 1 maart om 19.30 uur samen in de Verrijzeniskerk. De viering is voorbereid door het plaatselijk Comité Wereldgebedsdag. Jan-Sjoerd van der Vaart bespeelt het orgel en begeleidt de samenzang. Ds. Bernadette de Groot verleent haar medewerking. We zien uit naar uw komst.

Thema-avond–De eerstvolgende Thema-avond van de plaatselijke Raad van Kerken vindt plaats op maandag 18 maart a.s. Onze( bekende ) gast is dan de vroegere medewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, drs. Leo van Leijsen. Hij heeft in zijn werk voor de oecumene veel aandacht gegeven aan de plaats en betekenis van de Oosterse kerken. In die kerken speelt de aanwezigheid van iconen een belangrijke rol. De oud-Oosterhouter Leo van Leijsen bespreekt voor en met ons op zijn bekende manier de inhoud en de plaats van de Paasicoon in de Oosterse liturgie.   De avond begint om 20.00 uur. We vragen een bijdrage van € 5,-

Ontmoeting met het Jodendom- De komende ontmoeting is op nieuw een middag-bijeenkomst op maandag 11 maart a.s. We lezen en bespreken samen een artikel van de hand van ds. Piet van Midden, “De joodse wortels van het Onze Vader” ( uitgave #PROTESTANT ) Wilt u een keer aanschuiven; u bent van harte welkom! Graag even tevoren melden tel. 454173 / si.nieuwenhuizen@planet.nl

Komende Thema-avond:  ( noteert u de datum alvast )

15 april 2024           dr. Arnold Smeets, Tilburg University , Over Paasspelen.

Woord onderweg-  De eerstvolgende  ( laagdrempelige ) ontmoeting zal zijn op dinsdag 26 maart om 15.00 uur in het kerkelijk centrum de Vinder ( naast de St. Antoniuskerk ) Thema is dan met het oog op Pasen ( vanuit oecumenische uitgave Open deur ): “Het lege graf”.  Van harte welkom voor ontmoeting en gesprek bij een kopje thee of koffie.