Nieuwsbrief

Vastenactie 2021: Centre Simama Congo

De Vastenactie staat dit jaar voor de derde keer in het teken van de ondersteuning van het Centre Simama, een revalidatiecentrum in Congo. Ambassadeur van het project is Dorstenaar Henny Hoedemaker.

 

 

Van Tijd en Eeuwigheid

Elke dag in deze vastentijd zal er vanuit de Antoniuskerk een uitzending op de ORTS zijn, waarin veertig gasten uit Oosterhout in een bijzonder decor hun persoonlijk verhaal vertellen. Over leven en dood, een grote omwenteling in het leven, een mooi moment van geluk. Over een foto die dierbaar is, muziek die je raakt, een lied dat ontroert, een boek dat je niet loslaat.

 

 

GUINNESS Broek of records: Spijkerbroeken voor de kledingbeurs

Je hebt vast wel een spijkerbroek die niet meer draagt. Kom die broek aan de waslijn hangen in de Antoniuskerk. Vanaf woensdag 24 februari kun je elke woensdag en donderdag tussen 13 en 14 uur je broek zelf aan de waslijn komen hangen of afgeven. Maar je kunt je spijkerbroeken ook inleveren bij de receptie van het Mgr. Frencken College, elke dag van 8.30 tot 16.00 uur. De actie duurt tot Goede Vrijdag 2 april. Daarna komen de broeken ten goede aan de kledingmarkt in de Antonius. Mensen met een smalle beurs kunnen hier gratis kleding uitzoeken. lees meer

Leerling zijn van Jezus – online

Je geloofsweg verdiepen samen met anderen. Via Zoom ontmoet je andere gelovigen aan de hand van een tekst uit de bijbel. We zoeken een antwoord op de vraag: ‘Wat heeft deze tekst mij te zeggen?’ Wanneer: op de volgende donderdagen: 11 februari, 4 en 25 maart, 15 april, 6 en 27 mei, 17 juni, 8 en 29 juli Tijd: 20.30 tot 21.45 uur Nodig: een computer, laptop, tablet of smartphone met microfoon en camera én internetverbinding. Opgave: info@catharina-parochie.nl.

 

 

Eucharistievieringen in het Arabisch

Sinds de komst van kapelaan Rodrigo is er een begin gemaakt met maandelijkse vieringen in het Arabisch. Met Kerstmis en op het feest van de Doop van de Heer vonden de eerste vieringen in de Verrijzeniskerk plaats. De volgende zondagen staan alvast gepland: 21 februari, 21 maart, 4 april (Pasen), 23 mei (Pinksteren), 20 juni en 18 juli. Aanvang om 15.00u. Aanmelden via: rodrigorojas@catharina-parochie.nl

 

 

Thema-avond Raad van Kerken

De Raad van Kerken organiseert op maandag 22 februari een avond met als thema ‘Beleving van Eucharistie en Avondmaal’, een kernthema uit de christelijke gemeente. Gasten zijn drs. Geert van Dartel, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken en diaken Peter Hoefnagels. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in kerkelijk centrum De Beuk. Toegang € 5,00.

 

Wereldgebedsdag

Op vrijdag 5 maart om 19.30 uur is de jaarlijkse oecumenische Wereldgebedsdag. Vorig jaar maakten we een eerste bescheiden doorstart vanuit de Vredeskerk. Dit keer komen we (zo mogelijk) weer bij elkaar in de Vredeskerk of anders wordt de viering uitgezonden, zoals de zondagse diensten.

We hopen dat velen in de H. Catharina-parochie en de Protestantse gemeente Oosterhout zich verbonden weten met de viering op Wereldgebedsdag 2021 op vrijdag 5 maart om 19.30 uur in de Vredeskerk.

Comité Wereldgebedsdag Oosterhout

Woord onderweg

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 23 februari van 15.00 tot 16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad Open deur. Plaats: Stiltecentrum In de oude toren aan de Arendstraat. Loopt u gerust eens een keer binnen.

 

 

Digitaal vasten: veertig dagen bewust minderen met je smartphone

Digitaal vasten daagt je uit om tijdens de veertigdagentijd bewust te minderen met je smartphone en zo tijd te maken voor dat wat er écht toe doet. Voor bezinning, voor relaties en voor jezelf. Want je aandacht is veel te kostbaar om weg te geven aan je smartphone. Tijdens de digitale vasten-bijeenkomsten krijg je uitleg over waarom het zo lastig is die telefoon opzij te leggen en wat de effecten zijn van ons huidige smartphonegebruik.

We komen drie keer bij elkaar, vlak voor de vastentijd, rond half-vasten en vlak na Pasen:

  • Startbijeenkomst: donderdag 11 februari 2021 van 20.00 – 21.30 uur
  • Half-vasten: donderdag 11 maart 2021 van 20.00 – 21.30 uur
  • Slotbijeenkomst: donderdag 8 april 2021 van 20.00 – 21.30 uur

Meld je aan via contact@jamienederpel.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan de avonden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.