Missie en visie

Missie

De Catharinaparochie is een bloeiende geloofsgemeenschap die inspireert en bemoedigt vanuit de vreugdevolle boodschap van Jezus en met jou op weg wilt gaan zoekend naar zingeving, de Bron van jouw bestaan.

Visie

De Catharinaparochie is een gastvrije en liefdevolle gemeenschap die geïnspireerd door de Heilige Geest erop uitgaat om de vreugde van Jezus’ boodschap uit te dragen in woorden en daden en zo missionaire leerlingen maakt.

Video afspelen

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links