Misintentie

Misintentie

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt misintenties opgeven voor een zondagsmis maar ook voor een doordeweekse mis.

Ook in een Woord- en Communiedienst kunnen we voor iemand bidden en zijn of haar naam noemen. Het heeft dan niet de waarde van een misintentie maar het gebed als zodanig is zinvol.

Kijk hieronder voor het opgeven van misintenties in uw parochiekern:

Basiliek St. Jan: - via enveloppe die u kunt meenemen in de kerk te deponeren in brievenbus Markt 17
- via e-mail secretariaat@basilieksintjan.nl
- van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00u telefonisch via 06-11360162
of op vrijdagmiddag op het secretariaat tussen 13.30 en 14.00u
Verrijzeniskerk: - secretariaat Vondellaan 43, Oosterhout, telefoon 0161-453502
- via e-mail info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
Het secretariaat is geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
Antoniuskern:- secretariaat De Vinder, Sint Vincentiusstraat 113A, 4901 GJ Oosterhout, telefoon 0162-470954
Het secretariaat is geopend maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00u,
Johannes de Doper: - via enveloppe Hoogstraat 73, Oosteind
- U kunt de misintenties ook opgeven via speciale brievenbus in het halletje achter in de kerk
- via e-mail mleltz@kpnmail.nl of telefoon 0162-429124
H. Marcoen- via enveloppe Dennenlaan 43, Dorst
- via e-mail b.verhulst@kpnplanet.nl of telefoon 0161-411858

Corneliuskern: - via enveloppe Houtse Heuvel 57
- via e-mail amhalters@casema.nl of telefoon 0162-455070
Voor een misintentie vraagt de parochie Eur 10,50 (2018)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.