Kindernevendienst Basiliek St. Jan

Kindernevendienst Basiliek St. Jan

Kindernevendienst Basiliek St. Jan

In het schooljaar 2022/2023 zijn er weer kindernevendiensten in de Basiliek Sint Jan; een door steeds meer kinderen en ouders gewaardeerde traditie. De kinderen zijn op een ongedwongen, leuke manier bezig met Bijbelverhalen en het katholieke geloof. Voornamelijk iedere laatste zondag van de maand  èn op feestdagen om 11.00 uur.

Organisatie
De kinderen nemen plaats in de basiliek. Na het openingswoord van de voorganger begeleiden enkele leden van de werkgroep hen naar het koetshuis naast de pastorie. Vóór het einde van de viering komen de kinderen weer terug in de basiliek.

De data voor de komende periode:

jaar 2023

Zondag 29 januari
Zondag 26 februari
Zondag  2 april (Palmpasen) *
Zondag 30 april
Zondag 28 mei (Pinksteren, is ook Vormselviering)
Zondag 25 juni

 * We vragen de kinderen voor deze dag (Palmpasen) een palmpasenstok te maken.Op de pastorie krijgen de kinderen een palmtakje en een broodhaantje.

Spaarsysteem
Om het nog aantrekkelijker te maken voor kinderen om te komen, maar ook om te zorgen dat de kinderen thuis over het geloof praten heeft de werkgroep van de kindernevendiensten een spaarsysteem ontworpen, waarbij de kinderen sparen voor kleine geloofsgebonden cadeaus. Het spaarsysteem loopt steeds over één jaar. Op zondag 25 juni kunnen de kinderen voor hun gespaarde punten een cadeautje “kopen.”

Wij zijn weer klaar voor een reeks gezellige en leerzame bijeenkomsten.

Contactpersoon voor de kindernevendiensten in de basiliek St. Jan is Esther Janssen, basilieksintjan@catharina-parochie.nl

Reacties zijn gesloten.