Ontmoeting, gezelligheid en geloofsvorming

Van harte proficiat en wees welkom, graag gaan we samen met jou op weg!

Jaarlijks treden in Nederland rond de 750 volwassenen toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Afgelopen jaar zijn in de Catharinaparochie 6 mensen toegetreden tot de kerk. Mensen die op latere leeftijd toetreden tot een kerkgemeenschap maken een heel bewuste keuze. Hun ervaringen zijn zeer verschillend: de één heeft geen religieuze achtergrond, de ander is bijvoorbeeld van protestantse huize.

Het proces waardoor volwassenen worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn drie sacramenten: het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie of Eucharistie. Bent u al gedoopt,  dan hoeft dit natuurlijk niet opnieuw gedaan te worden.

Bent u nog niet gedoopt?  Dan verloopt de opname normaal gesproken in een aantal fases. De Paasnacht is bij uitstek de nacht voor de Doop, maar dit kan ook op een ander moment in het jaar.

De voorbereiding is sterk afhankelijk van uw voorgeschiedenis, maar er zijn vijf punten die in ieder geval belangrijk zijn in de voorbereiding:
1) kennismaking met de heilige Schrift.
2) het leven als Christen.
3) het contact met de geloofsgemeenschap.
4) het ontdekken en leren over de liturgie en de sacramenten.
5) het gebed.

Wanneer u er als volwassene over nadenkt om katholiek te worden, willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met de pastoor Jochem van Velthoven (pastoor@catharina-parochie.nl).

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links