Huwelijk

Huwelijk

Jezus en de Schriftgeleerde zijn het eens, het drievoudige gebod van de liefde is het hoogste gebod. God liefhebben, je naaste en jezelf. Bij de middelste van die drie plaatst onze Kerk een sacrament, dat van het huwelijk. Een heilig teken: twee mensen die elkaar in trouw liefde beloven, daar is de Allerhoogste dichtbij
met zijn bezegeling, met zijn genade.
Jonge mensen, die hun liefde voor elkaar willen bezegelen voor zichzelf, voor hun families, voor de kerkgemeen-schap en voor de Allerhoogste zelf, zijn in onze parochie van harte welkom. Wij hebben een mooi ritueel bij hun huwelijk, een voorbereiding op maat die er aan vooraf gaat en de uitnodiging bij de kerk betrokken te blijven.
Ook als het bij jullie allemaal wat anders is dan bij een ander, benader ons maar. Samen zoeken we naar goede mogelijkheden.
Om niet voor verrassingen te komen staan, is het goed om nog even te melden dat er geen vieringen gepland kunnen worden rond het middaguur (laatste aanvangstijd 's ochtends 11.00 uur, eerste aanvangstijd 's middags 13.30 uur) en ook niet op zaterdagmiddag. Voor afspraken over jubileumvieringen
geldt hetzelfde: meldt u zich bij het secretariaat van de Catharinaparochie, zie contact.

Voorbereiding op het huwelijk

Als je nadenkt over een huwelijksviering in de kerk zal pastoor Han Akkermans of de diakens Stefan Lange of Titus Frankemölle met jullie contact opnemen 
Hij zal allereerst met jullie overleggen wat de mogelijkheden, moeilijkheden en wenselijkheden zijn.

Als de viering (welke datum, welke kerk, welke voorganger, welke vorm) eenmaal is afgesproken bereid een van de pastores samen jullie huwelijksviering voor. Ook de betekenis van het sacrament zal dan aan bod komen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.