Huwelijk aanmelden

Huwelijk aanmelden

Om niet voor verrassingen te komen staan, is het goed om nog even te melden dat er geen vieringen gepland kunnen worden rond het middaguur (laatste aanvangstijd 's ochtends 11.00 uur, eerste aanvangstijd 's middags 13.30 uur) . Voor afspraken over jubileumvieringen geldt hetzelfde: meldt u zich bij het:

Secretariaat Catharinaparochie
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Openingstijden secretariaat Markt 17: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uur

Voorbereiding op het huwelijk

Als je nadenkt over een huwelijksviering in de kerk zal pastoor Han Akkermans of de diakens Stefan Lange of Titus Frankemölle met jullie contact opnemen 
Hij zal allereerst met jullie overleggen wat de mogelijkheden, moeilijkheden en wenselijkheden zijn.

Als de viering (welke datum, welke kerk, welke voorganger, welke vorm) eenmaal is afgesproken bereid een van de pastores samen jullie huwelijksviering voor. Ook de betekenis van het sacrament zal dan aan bod komen.

Lees verder over het Huwelijk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.