H. Marcoen

H. Marcoen
Baarschotsestraat 87
4849 BK Dorst
0162-432339
marcoenkerk@catharina-parochie.nl
NL86RABO0112291430

Openingstijd secretariaat
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur

PKC-leden
Corry van den Bosch
Harry Claasen
Dion van den Wijngaard (financiën)

Viering
Zondag om 11.00 uur

Misintenties
U kunt een enveloppe afgeven op Dennenlaan 43, mailen naar b.verhulst@kpnplanet.nl of bellen met 0161-411858.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.