H. Johannes de Doper 

H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
0162-432339 / 0162-454741
Sintjanoosteind@live.nl
NL32RABO0139501290

PKC-leden
Louis Claassen
Anny van Dongen
Martha Leltz (financiën)
Wil Ligtvoet
Mieke Verdaasdonk

Viering
Zaterdag om 19.00 uur.

Misintenties
U kunt een enveloppe afgeven op Hoogstraat 73, via de speciale brievenbus in het halletje achter in de kerk, mailen naar mleltz@kpnmail.com, of bellen met 0162-429124.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.