Eerste communie

Eerste Heilige Communie

Met de Heilige eerste Communie nemen kinderen voor de eerste keer deel aan de eucharistie, een sacrament dat een hele rijke betekenis heeft.

Zo is de eucharistie een heilige maaltijd met oude wortels in Joodse gebruiken. Het is danken, maar ook bevrijding vieren, samenzijn en gedenken. De eucharistie neemt je mee, laat je iets beleven van de mysterieuze band tussen ons mensen en God.

Aanmelden

De kinderen, die hun eerste communie willen doen kunnen dit aangeven bij het secretariaat van de Catharinaparochie: info@catharina-parochie.nl

De inschrijving voor de eerste communie van 2018 start in december 2017. Op zaterdag 16 december kunt u uw kind opgeven tussen 10.00 en 12.00 uur in Inloophuis De Vinder. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Opgeven kan ook op het secretariaat van de parochie, zie contact of via info@catharina-parochie.nl.

Belangrijk

Kinderen die hun Eerste Communie willen doen, moeten gedoopt zijn. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de datum van de doop.
Als uw kind nog niet gedoopt is, neem dan contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie en vraag naar de mogelijkheden.

De bijdrage in de kosten voor de eerste communie bedraagt € 116,-. Bij inschrijving graag contant te voldoen. De betaalde parochiebijdrage van dit jaar wordt verrekend. Als u opgeeft via e-mail ontvangt u een nota.

Bij inschrijving ontvangt u alle nodige informatie over de voorbereidingen voor de Eerste Communie.
Als de kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met diaken Stefan Lange stefanlange@catharina-parochie.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.