Doop aanmelden

Doop aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt aangeven wanneer en in welke kerk u uw kind wilt laten dopen.

U kunt kiezen voor de kerk in uw parochiekern, maar ook voor een van de andere kerken. De mogelijkheden en tijden voor het dopen zijn op ons secretariaat bekend.

Het secretariaat zal met u, de ouders van de dopeling, kijken of we aan dit verzoek kunnen voldoen en anders zoeken we samen met u naar een geschikte datum waarop een van de pastores in de gelegenheid is om te dopen.
Als u uw kind wilt laten dopen, meld dit dan twee maanden voorafgaand aan de door u gekozen doopdatum. De dopen worden bediend door onze pastores. Na het vastleggen van de doopdatum nemen zij contact met u op om kennis te maken en de doop voor te bereiden. Eenmaal per maand voeren we doopgesprekken met ouders van dopelingen op de pastorie Markt 17. Tijdens deze avond krijgen de ouders doopcatechese en uitleg over praktische zaken rondom de doop.

Doop van een volwassene of ouder kind 
Ook als u als volwassene toe wilt treden tot de katholieke kerk en om het doopsel vraagt, of als u een al wat ouder kind wilt laten dopen, neemt u contact op met ons secretariaat. Een van de pastores neemt contact met u op en spreekt met u een persoonlijk traject ter voorbereiding af.

Terug naar uitleg doopsel

Reacties zijn gesloten.