Doop aanmelden

Doop aanmelden in de Catharinaparochie?

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie. U kunt aangeven wanneer en in welke kerk u uw kind wilt laten dopen.

U kunt kiezen voor de kerk in uw parochiekern, maar ook voor een van de andere kerken. De mogelijkheden en tijden voor het dopen in deze kerken zijn op het secretariaat van de Catharinaparochie bekend.
Het secretariaat zal met u, de ouders van de dopeling, kijken of aan dit verzoek voldaan kan worden en anders wordt er samen met u gezocht naar een geschikte datum waarop een van de pastores in de gelegenheid is om te dopen.

Als u uw kind wilt laten dopen dan meldt u dit 2 maanden voorafgaand aan de door u gekozen doopdatum.
De dopen worden bediend door pastoor Han Akkermans en diaken Stefan Lange. Daarnaast is diaken Titus Frankemölle benoemd door de bisschop om de Catharinaparochie te assisteren. Na het vastleggen van de doopdatum nemen zij ontact met u op om kennis te maken en de doop voor te bereiden. Eén maal per maand zijn er doopgesprekken met ouders van dopelingen op de pastorie Markt 17. Tijdens deze avonden krijgen de ouders doopcatechese en uitleg over praktische zaken rondom de doop.

Doop van een volwassene of ouder kind

Ook als u als volwassene toe wilt treden tot de katholieke kerk en om het doopsel vraagt, of als u een al wat ouder kind wilt laten dopen, neemt u contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie. Een van de pastores neemt contact met u op en spreekt met u een persoonlijk traject ter voorbereiding af.

Voor het aanmelden van een doop kunt u dit doen via het:

Secretariaat Catharinaparochie
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl
Openingstijden secretariaat Markt 17: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uur

Lees verder over het doopsel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.