Doop

Dopen

Het doopsel is het eerste sacrament dat een kind of volwassene kan ontvangen. Door het doopsel word je lid van de christelijke gemeenschap en de kerk. Met de doop begint als het ware een nieuw leven dat daarmee in het teken van Jezus Christus staat. De doop wordt daarom ook wel een ‘bad van wedergeboorte’ genoemd.

De kern van het doopritueel bestaat uit het driemaal overgieten van het hoofd(je) van de dopeling met gezegend water, terwijl de pastor zegt: 'Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Een zalving met chrisma voltooit de doophandeling waardoor de dopeling tot het volk van God behoort. De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars, teken van de verrijzenis van Christus en overwinning op de dood. De doopkaars wordt uitgereikt en vaak gaan de ouders aan het slot van de viering naar de Mariakapel.

Lees verder voor het aanmelden van het Doopsel  

Reacties zijn gesloten.