Doop

Dopen

Het doopsel is het eerste sacrament dat een kind of volwassene kan ontvangen. Door de doop word je lid van de christelijke gemeenschap en de kerk. Met de doop begint als het ware een nieuw leven dat daarmee in het teken van Jezus Christus staat. De doop wordt daarom ook wel een ‘bad van wedergeboorte’ genoemd.

De kern van het doopritueel bestaat uit het drie maal overgieten van het hoofd(je) van de dopeling met gezegend water, terwijl de pastor zegt: 'Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest'. Een zalving met chrisma voltooit de doophandeling waardoor de dopeling tot het volk van God behoort. De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars, teken van de verrijzenis van Christus en overwinning op de dood. De doopkaars wordt uitgereikt en vaak gaan de ouders aan het slot van de viering naar de Mariakapel.

Wie kan worden gedoopt?

In beginsel kan iedereen het doopsel ontvangen. Het sacrament van de doop is een vrije gave van God. Je hoeft er niets voor te doen en er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Sinds eeuwen wordt het doopsel aan kinderen toegediend. Aan de ouders van deze kinderen wordt doopvoorbereiding aangeboden. Volwassenen ontvangen het doopsel meestal na een voorbereidingstijd om het katholieke geloof goed te leren kennen. Deze doopvoorbereiding wordt wel catechumenaat genoemd.

Lees verder voor het aanmelden van een doop

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.