Doop

Neutral Minimal Simple Elegant Quote Instagram Post (6)

Aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt aangeven wanneer en in welke kerk u uw kind wilt laten dopen.

Het doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat een kind of volwassene kan ontvangen. Door het doopsel word je lid van de christelijke gemeenschap en de kerk. Met de doop begint als het ware een nieuw leven dat daarmee in het teken van Jezus Christus staat. De doop wordt daarom ook wel een ‘bad van wedergeboorte’ genoemd.

De kern

De kern van het doopritueel bestaat uit het driemaal overgieten van het hoofd(je) van de dopeling met gezegend water, terwijl de pastor zegt: ‘Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. Een zalving met het heiliga chrisma kruisje op het voorhoofd voltooit de doophandeling waardoor de dopeling tot het volk van God behoort. De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars, teken van de verrijzenis van Christus en overwinning op de dood. De doopkaars wordt uitgereikt en vaak gaan de ouders aan het slot van de viering naar de Mariakapel.

Vormsel

Aanmelden

Als u uw kind wilt laten vormen, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt aangeven wanneer en in welke kerk u uw kind wilt laten dopen.

Bevestiging

Gedoopt worden, het vieren van de eerste eucharistie en het vormsel horen bij elkaar. Het vormsel bevestigt de doop. Het woordje vormsel stamt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’, en het werkwoord ‘vromen’. Het betekent ‘sterk maken’ of ‘sterken’. Bij het vormsel ontvangt de vormeling, door handoplegging de kracht van de Heilige Geest. Kracht die het goede, het echte, in je wakker wil roepen. Het is de kracht van Jezus Christus, van wijsheid en goedheid, van liefde en een zacht gemoed, van vrede, geduld en vriendelijkheid.

Verloop

Het vormsel zelf wordt gegeven door de bisschop of iemand namens hem. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de Heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.

Eerste Heilige communie

Aanmelden

Na de doop volgt het tweede sacrament: het voor de eerste keer ontvangen van de hostie, die door de priester is gezegend tijdens de eucharistieviering. Als kinderen in groep 4 zitten kunnen ze voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Het sacrament heeft een heel rijke betekenis. Door de Eerste Heilige Communie gaan kinderen zich steeds meer thuis voelen in de kerk.

Eucharistie

Met de Eerste Heilige Communie neem je voor de eerste keer deel aan de eucharistie, een sacrament dat een heel rijke betekenis heeft.

Zo is de eucharistie een heilige maaltijd met oude wortels in Joodse gebruiken. Het is danken, maar ook bevrijding vieren, samenzijn en gedenken. De eucharistie neemt je mee, laat je iets beleven van de mysterieuze band tussen ons mensen en God. 

Voorbereiding

Aan die eerste keer gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. De kinderen volgen samen met hun ouders/verzorgers de viering, gevolgd door catechesemomenten, waarin de begeleider steeds een gedeelte van de viering uitlegt.

 

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links