Contact

Contact

H. Catharinaparochie
Secretariaat

Parochiekernen
De H. Catharinaparochie bestaat uit zes kernen. Door kerksluitingen hebben niet alle parochiekernen een kerk. Dat wil niet zeggen dat het gelovig leven bij de sluiting van een kerk uit de kern verdwenen is. Men komt in een andere ruimte bij elkaar voor ontmoeting en gebed. Pastorale activiteiten zoals huisbezoek gaan gewoon door.

Misintenties
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht bij het secretariaat van de parochiekern.
Klik hier voor de kosten.

H. Antonius

Basiliek St. Jan

H. Cornelius 

H. Johannes de Doper 

H. Marcoen 

Verrijzenis 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.