Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië (ong. 300)

Het levensverhaal van Catharina is samengesteld uit allerlei legendarische fragmenten. Volgens de meest populaire legende stamt Catharina uit een roemrijk patriciersgeslacht. Ze zou de dochter zijn geweest van Costus, de gouverneur van Alexandrië.

Catharina en de filosofen, fresco van Masolini in de San Clemente in Rome

Catharina was een zeer gelovige, geschoolde vrouw. De legende vertelt dat zij alle werken van Plato uit haar hoofd kende toen ze nog maar vijftien was. Tegelijkertijd was ze de Heer met hart en ziel toegedaan en beloofde hem haar maagdelijkheid.
Dat werd een probleem toen keizer Maxentius verliefd werd op haar. Op haar weigering om met hem te trouwen, probeerde hij haar te dwingen haar geloof af te zweren. Ook stuurde hij zijn vijftig (andere bronnen noemen veertig) heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina werden de filosofen bekeerd, en wel tot het christendom.
Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. Maar het rad werd getroffen door de bliksem en brak. Daarop wilde de keizer haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar halswond - zo meldt de legende - stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.