Caritas

Caritas

De doelstelling van de Parochiële Caritasinstelling (PCI) is om vanuit de christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Ze beheert daartoe, onder het kerkelijk gezag van de bisschop, het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen, alsook voor de doelmatige aanwending daarvan. De caritasinstelling heeft een zelfstandig functionerend bestuur, waarvan de leden door de bisschop worden benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan worden verlengd.

Bestuur

W.J.J. (Walter) Bongers, voorzitter
A.P.M. (Ad) Jespers, secretaris
A.J.M. (Marjolein) van Bavel, penningmeester
A.J.P. (Ad) de Jongh, lid

Contactgegevens

Leijsenhoek 41
4901 ER Oosterhout
06-12717350
info@ajespers.eu
NL 24 RABO 0112 2137 82

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.