Basiliek St. Jan

Basiliek St. Jan
Markt 17
4901 EP Oosterhout
0162-453574
basilieksintjan@catharina-parochie.nl
NL 90 RABO 0139 9511 99

Openingstijd secretariaat
Vrijdag van 11.00 tot 13.45 uur
Telefonisch bereikbaar (06-11360162) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

PKC-leden
Hans Bruijsters
Rien van Noort
Martin Schouten (financiën)
Ilse Willems

Openingstijden Basiliek
Openingstijden voor bezoekers
Iedere vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur voor stilte en gebed.
In de zomermaanden woensdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen
Zondag om 10.00 uur en vrijdag om 9.00 uur.
Kindernevendiensten
In de Basiliek zijn regelmatig kindernevendiensten. Klik hier voor meer informatie.

Misintenties
In de kerk liggen enveloppen, die u af kunt geven op Markt 17. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.

Inloophuis
Wij hebben een inloophuis. Klik HIER voor meer informatie.

Kerkmuziek en koren
In de liturgie van de basiliek speelt hoogwaardige kerkmuziek een belangrijke rol. Meer informatie over de musici en koren die in de basiliek actief zijn en over de muziek vindt u op www.muziekindebasiliek.nl.

Orgelconcerten
In de basiliek vinden regelmatig concerten plaats rondom de monumentale orgels. Meer informatie vindt u op www.stichtingludens.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.