Algemeen pastoraat

Algemeen pastoraat

De Catharinaparochie is nieuw. Veranderingen in de tijd, het krimpen van draagkracht van de kerk, het afnemend aantal beroepskrachten, de veranderde mens van vandaag, dat alles bij elkaar leidt tot een nieuwe organisatie, een nieuw pastorenteam, tot een groter territorium, tot een zeer groot aantal parochianen. Allemaal nieuwigheden, maar gelukkig blijft ook veel hetzelfde. Juist om wat beproefd goed en waar is te kunnen behouden en te beschermen, zoeken we de vernieuwing.
 
In onze kerk nemen we het verleden mee in het heden en luisteren we zeer nauwkeurig naar de Bijbel en naar de traditie. Tegelijkertijd staan we ook steeds gericht op wat nog komen moet: Gods rijk van liefde en vrede. In die spanning tussen verleden, heden en toekomst verzorgen we de pastorale dienst aan elkaar.

In onze parochie hebben we twee pastorale programma's. Het ene is het Catharinaprogramma met haar vier werk-velden (diaconie, catechese, geloof & cultuur en toekomst). Het andere wordt gevormd door ons werk in het vertrouwde aanbod van onze kerk, de sacramenten en de vieringen. Natuurlijk zien we zo nu en dan hoe beide programma's elkaar overlappen.

Uitgangspunt bij de vorming van onze jonge parochie was de winst van de nieuwe organisatie en tegelijk het behoud en de revitalisering van de vier kerkplekken, onze parochiekernen. Daarom kunt u - al dan niet via het centrale secretariaat -  bij alle kerkplekken terecht voor het dagelijks pastoraat rond leven en sterven, bij ziek zijn en bij feest, of gewoon op zaterdag of zondag. Indien u een persoonlijk pastoraal gesprek wilt, kunt u via het secretariaat van de Catharinaparochie een afspraak maken met een van de pastores.
 
Sommige zaken, zoals voorbereiding op doop, eerste communie en vormsel organiseren we centraal, maar we streven er graag naar om het beleven en vieren toch vooral te laten geschieden op al onze vier kerkplekken

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.