Adreswijziging

Adreswijziging melden

Uitgangspunt is dat iedereen die RK gedoopt is in deze administratie wordt opgenomen.
Het is voor de parochie niet eenvoudig om mensen die vanuit elders in de parochie zijn komen wonen of de parochie verlaten bij te werken in de parochieadministratie. Wij mogen nog een beroep doen op de gemeentelijke basisadministratie maar het is de vraag hoe lang wij daarop nog mogen rekenen.
Gaat u verhuizen (binnen de parochie of daar buiten) dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt.

Dit kan u doen via het:

Secretariaat Catharinaparochie
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Openingstijden secretariaat Markt 17: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uu

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.