Adreswijziging

Adreswijziging

Uitgangspunt is dat iedereen die RK gedoopt is in deze administratie wordt opgenomen.
Het is voor de parochie niet eenvoudig om mensen die vanuit elders in de parochie zijn komen wonen of de parochie verlaten bij te werken in de parochieadministratie. Wij mogen nog een beroep doen op de gemeentelijke basisadministratie maar het is de vraag hoe lang wij daarop nog mogen rekenen.
Gaat u verhuizen (binnen de parochie of daar buiten) dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt.
Zie de pagina contact voor het telefoonnummer of e-mailadres.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.