Adreswijziging

Adreswijziging melden

Uitgangspunt is dat iedereen die RK gedoopt is in deze administratie wordt opgenomen.
Het is voor de parochie niet eenvoudig om mensen die vanuit elders in de parochie zijn komen wonen of de parochie verlaten bij te werken in de parochieadministratie. Wij mogen nog een beroep doen op de gemeentelijke basisadministratie maar het is de vraag hoe lang wij daarop nog mogen rekenen.
Gaat u verhuizen (binnen de parochie of daar buiten) dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt.

Dit kan u doen via het:

Secretariaat Catharinaparochie
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Openingstijden secretariaat Markt 17: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uu

Of via onderstaand formulier

Adreswijziging

Naam

Vul hier uw naam in

Adres

Vul hier uw huidige straatnaam met huisnummer in

Postcode

Vul hier uw huidige Postcode in

Woonplaats

Vul hier uw huidige Woonplaats in

Nieuwe adres

Vul hier uw nieuwe straatnaam en huis nummer in

Nieuwe Postcode

Vul hier uw nieuwe Postcode in

Nieuwe Woonplaats

Vul hier uw nieuwe / huidige Woonplaats in

Telefoon

Kies uw parochiekern
Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.