Basiliek Sint Jan

Activiteiten Basiliek Sint Jan

De tijden van de vieringen in de basiliek vindt u in de agenda van deze website.
Hier kunt u lezen over andere activiteiten binnen de basiliek

 

De basiliek is wekelijks geopend voor publiek van woe t/m zat. van 14u - 16u.

En in de periode van 7 juli tot en met 1 september is er iedere zaterdag om 14.30 een gratis Marktconcert. Voor meer info: www.stichtingludens.nl

 

Aanwezigheid secretariaat tijdens vakantieperiode

Het secretariaat van de basiliek is gesloten tot en met 6 augustus. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de teamassistente: 0162-432339 / info@catharina-parochie.nl. Intenties die na 13 juli zijn opgegeven voor de periode tot en met 10 augustus, kunnen niet meer in het weekblad opgenomen worden, maar zullen wel in de kerk gelezen worden.

 

Verplaatsing weekviering woensdagochtend naar de Vinder

Vanaf 1 augustus worden er geen weekvieringen meer op woensdagochtend gehouden in de basiliek. Daarvoor in de plaats kunnen parochianen aansluiten bij de ochtendviering om 9.00 uur in De Vinder. Daar zal dan 1 x per maand een eucharistieviering zijn en de andere vieringen zullen getijdengebeden (W&G) gebeden worden.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.