H. Marcoen

Activiteiten H. Marcoen

Hieronder vindt u de activiteiten in de Marcoenkern.

Centrum Simama

U bent allemaal weldoeners!
Dat schrijft onze dorpsgenoot Henny Hoedemaker, die momenteel in Congo is.

Mede namens de gehandicapte kinderen en volwassenen van het Centrum Simama, hartelijk dank voor uw gulle gaven. Met uw genereus gebaar – een bedrag van € 1.000,-- - geeft u niet alleen aan de mensen hier daadwerkelijk materiële hulp, maar ook mij een enorme morele ruggensteun. Wat aanvankelijk als een spontaan eenzaam avontuur begon, wordt nu gedragen door de hele Oosterhoutse St. Catharinaparochie. Door uw betrokkenheid zijn mijn activiteiten hier in de diepe regenwouden van Oost-Congo een gezamenlijk project met u allen geworden. En om het poëtisch uit te drukken: Donker Afrika is door uw gulle gaven wat ‘lichter’ geworden.

‘Simama’ betekent in het Swahili, STA OP.
U bent opgestaan voor de gehandicaptenzorg in Congo. Dank u wel.

Inloop

Op woensdag 14 november is er inloop op de pastorie.
U bent welkom van 9.30 tot 11.30 uur.
Aan het samenzijn zijn geen kosten verbonden.
Iedereen is welkom.

Viering 18 november

Zondag 18 november is de viering in de Marcoenkerk om 10.00 uur. Pater van der Leest gaat ons voor in de viering.

Sinterklaas komt op deze zondag aan in Dorst.

Zondag 25 november


Zondag 25 november wordt Catharinadag gevierd. Om 10.30 uur is er een viering in de Basiliek in Oosterhout. Het is een mediaviering wat wil zeggen dat de eucharistieviering rechtstreeks wordt uitgezonden op de televisie.
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan Catharinadag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.