H. Marcoen

Activiteiten H. Marcoen

Alle foto's op het gedeelte van de Marcoenkern zijn gemaakt door Margret Tielemans uit Dorst.

Hieronder vindt u de activiteiten in de Marcoenkern.

Centrum Simama

U bent allemaal weldoeners!
Dat schrijft onze dorpsgenoot Henny Hoedemaker, die momenteel in Congo is.

Mede namens de gehandicapte kinderen en volwassenen van het Centrum Simama, hartelijk dank voor uw gulle gaven. Met uw genereus gebaar – een bedrag van € 1.000,-- - geeft u niet alleen aan de mensen hier daadwerkelijk materiële hulp, maar ook mij een enorme morele ruggensteun. Wat aanvankelijk als een spontaan eenzaam avontuur begon, wordt nu gedragen door de hele Oosterhoutse St. Catharinaparochie. Door uw betrokkenheid zijn mijn activiteiten hier in de diepe regenwouden van Oost-Congo een gezamenlijk project met u allen geworden. En om het poëtisch uit te drukken: Donker Afrika is door uw gulle gaven wat ‘lichter’ geworden.

‘Simama’ betekent in het Swahili, STA OP.
U bent opgestaan voor de gehandicaptenzorg in Congo. Dank u wel.

Cursus in Taal en Teken

In het najaar van 2018 verzorgde pastoor Han Akkermans een cursus over het boekje "in TAAL & TEKEN".

 

Vanwege de grote belangstelling wordt de cursus volgend jaar voortgezet.

23 januari - pagina's 38 tot en met 44

20 februari - pagina's 45 tot en met 52

20 maart - pagina's 53 tot en met 61

24 april - pagina's 62 tot en met 71

Aanmelden graag bij het parochiesecretariaat. Voor de cursus heeft u alleen het boekje nodig. Bij de uitgang van de kerk vindt u informatie om mee naar huis te nemen.

Aktie Kerkbalans

De Aktie Kerkbalans gaat op 19 januari van start en loopt tot en met 2 februari.
In deze periode ontvangen alle parochianen in Dorst een brief van de Catharina-parochie en een flyer.
Betalende parochianen wordt gevraagd om ook in 2019 financieel bij te dragen.
Nieuwe parochianen wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren.

We bevelen de actie van harte bij u aan.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.