H. Marcoen

Activiteiten H. Marcoen

Alle foto's op het gedeelte van de Marcoenkern zijn gemaakt door Margret Tielemans uit Dorst.

Hieronder vindt u de activiteiten in de Marcoenkern.

Centre Simama

Vastenactie

Het doel van de Vastenactie in de gehele H. Catharinaparochie is het Centre Simama in Congo. Een centrum waaraan onze dorpsgenoot Henny Hoedemaker is verbonden.

De opbrengst van de Vastenactie is ruim € 7.500,--. Een schitterend bedrag.

Eind dit jaar bezoek Henny opnieuw het Centre Simama. Wij zien nu al uit naar het verslag van dit bezoek.

‘Simama’ betekent in het Swahili, STA OP.
U bent opgestaan voor de gehandicaptenzorg in Congo. Dank u wel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.