H. Marcoen

Activiteiten H. Marcoen

Alle foto's op het gedeelte van de Marcoenkern zijn gemaakt door Margret Tielemans uit Dorst.

Hieronder vindt u de activiteiten in de Marcoenkern.

Centrum Simama

U bent allemaal weldoeners!
Dat schreef onze dorpsgenoot Henny Hoedemaker die een bezoek bracht aan Congo. Mede namens de gehandicapte kinderen en volwassenen van het Centrum Simama, hartelijk dank voor uw gulle gaven. Met uw genereus gebaar – een bedrag van € 1.000,-- - geeft u niet alleen aan de mensen hier daadwerkelijk materiële hulp, maar ook mij een enorme morele ruggensteun. Wat aanvankelijk als een spontaan eenzaam avontuur begon, wordt nu gedragen door de hele Oosterhoutse St. Catharinaparochie. Door uw betrokkenheid zijn mijn activiteiten hier in de diepe regenwouden van Oost-Congo een gezamenlijk project met u allen geworden. En om het poëtisch uit te drukken: Donker Afrika is door uw gulle gaven wat ‘lichter’ geworden.

‘Simama’ betekent in het Swahili, STA OP.
U bent opgestaan voor de gehandicaptenzorg in Congo. Dank u wel.

Cursus in Taal en Teken

In het najaar van 2018 verzorgde pastoor Han Akkermans een cursus over het boekje "in TAAL & TEKEN".

Vanwege de grote belangstelling wordt de cursus voortgezet.

20 maart - pagina's 53 tot en met 61

24 april - pagina's 62 tot en met 71

Aanmelden graag bij het parochiesecretariaat. Voor de cursus heeft u alleen het boekje nodig. Bij de uitgang van de kerk vindt u informatie om mee naar huis te nemen.

Aktie Kerkbalans

Tijdens de Aktie Kerkbalans, van 19 januari tot en met 2 februari, zijn vele vrijwilligers op pad gegaan om de informatie over de Aktie te bezorgen bij de parochianen.

Het is fijn te kunnen melden dat de veel parochianen voor 2019 een toezegging hebben gedaan. Een aantal nieuwe parochianen heeft aangegeven deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans.

U allemaal hartelijk dank.

 

 

Wie staat er op?

Wie wil er in beweging komen voor Centrum Simama, het revalidatiecentrum voor gehandicapten in Kisangani, Congo.
Simama is Swahili voor Sta op.
Loop je mee? Loop je mee om deur aan deur de vastenzakjes voor de actie op te halen? Op 16 april komt Dorst in beweging voor Centre Simama.

Geef je op bij Corry van den Bosch, telefoonnummer: 06-22695103 of Kees de Kok: telefoonnummer: 06-29309856.

Mailen kan ook: marcoenkerk@catharina-parochie.nl 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.