H. Antonius

Activiteiten H. Antonius

Vieringen Antoniuskern

Op de woensdagochtenden om 9.00u in de Vinder

Inloophuis De Vinder open op ZONDAG 18 november

Het Oosterhoutse Inloophuis De Vinder, naast de (gesloten) St. Antoniuskerk, is zondag (zoals elke derde zondag van de maand) van 14.00 tot 16.30 uur geopend.

Doordeweeks is het elke maandag, woensdag en vrijdag open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mensen die verlegen zitten om een praatje of gewoon met anderen stil willen zijn met een gratis kopje koffie of thee, zijn van harte welkom.

Vieringen Antoniuskern

De vieringen in de Antoniuskern zijn verplaatst van zaterdagmiddag naar woensdagochtend 9.00 uur. De openingstijden van het secretariaat en het inloophuis zijn ONVERANDERD!

Woensdag 16 januari 9.00 uur
Viering: Getijdengebed. Voorganger: D. Damoiseaux

Intenties: Verjaardagen van Bert Joosen en echtgenote Riet Lambregts. Bep Fijneman en echtgenoot van Thomas van der Kuijl vanwege haar verjaardag.

Woensdag 23 januari 9.00 uur
Viering: Getijdengebed. Voorganger: D. Damoiseaux

Intenties: Jaargetijde voor Jan Warmerdam e.v. Cock Keijzers.

Woensdag 30 januari 9.00 uur
Viering: Getijdengebed. Voorganger: D. Damoiseaux

Woensdag 6 februari 9.00 uur
Viering: Getijdengebed. Voorganger: D. Damoiseaux

Intenties: Maria van Meel- van Groesen

Woensdag 13 februari 9.00 uur
Viering: Getijdengebed. Voorganger: D. Damoiseaux

Grote drukte in de dagkapel van de Sint-Antoniuskerk

Ongeveer 150 mensen: kinderen, ouders, grootouders en overigen zijn op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag naar de Sint-Antoniuskerk getogen om te kijken naar de prachtige kerststal.
In de dagkapel had men een mooi zicht op de kerststal. In de verte zag men een mooie verlichte ster boven de stal.
Er zijn meer dan 100 kaarsen aangestoken. Er werden intenties in het boek geschreven. Voor de kinderen stonden er kerstkransjes waar gretig gebruik van gemaakt werd.
Een knikengeltje waar geld in werd gegooid, knikte heel even naar je. Twee vrijwilligers zorgden voor genoeg aanvoer van kaarsen.
Veel mensen vonden hun weg naar de Antoniuskerk. Het was een waar kerstfeest.

Nieuws over vieringen Antoniushuis de Vinder

Op 30 november 2018 is er een gesprek geweest met pastoor Han Akkermans, pastoraal werker Annemiek Buijs, beiden van het pastoresteam en Natascha Bakx en Thea van der Zanden van de Antoniuskern. Diaken Stefan Lange kon er niet bij zijn vanwege omstandigheden.

Er is geëvalueerd over de woensdagochtendvieringen, die sinds juli 2018 om 9.00 uur worden gehouden in de kleine kerkzaal van Antoniushuis De Vinder.
Namens velen om ook ’s avonds weer een viering te houden, hebben Natascha en Thea dit op tafel gelegd en daar is samen op een hele constructieve wijze gehoor aan gegeven.
De keuze is gevallen op dinsdagavond om 18.30 uur in Antoniushuis De Vinder. De dinsdag is gekozen zodat er elke dag in de kernen een viering is. De Catharinaparochie zal voor deze avondvieringen de voorgangers aandragen.
Aangezien de dinsdagavond te dicht bij de woensdagochtend zit, zal de viering op woensdag komen te vervallen. In goed overleg met de bezoekers van deze woensdagochtendviering gaan we nu naar de donderdagochtend om 9.30 uur De voorgangers van deze donderdagochtendviering mogen door de Antoniuskern zelf worden ingevuld. Na de viering van dinsdagavond én donderdagochtend is er telkens gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten

Verder wordt er vanuit de Antoniuskern een werkgroepje samengesteld, dat samen met een persoon uit het pastoraal team, te weten Han Akkermans, de diensten vorm gaat geven.
Ook gaan we met dit, nog te vormen, werkgroepje kijken naar de inrichting van de kerkzaal of die nog voldoet aan ieders wensen.

Dus er is werk aan de winkel. Om alles zorgvuldig voor te bereiden, willen we pas op dinsdag 12 maart 2019 met deze nieuwe invulling beginnen.
Dan begint de veertigdagentijd en gaan we naar de lente toe.

Een mooi begin om samen op weg te gaan.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Namens het pastoraal team: Han Akkermans, Annemiek Buijs,
Namens de Antoniuskern: Natascha Bakx en Thea van der Zanden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.