H. Antonius

Activiteiten H. Antonius

Vieringen Antoniuskern

Met ingang van dinsdag 12 maart 2019 -- Vieringen in de Antoniuskerkzaal:

* elke dinsdag om 18.30 uur
* elke donderdag om 9.30 uur

Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis kopje koffie of thee te gebruiken. Van harte welkom.

dinsdag 11 juni 18.30 uur
Eucharistie. H. Akkermans. Antoniusviering

9e noveen van Antonius van Padua

Intenties: Jan van Dijk, Willem van Dijk e.e. Anna Jansen, Egidius Jansen e.e. Lucia Aarts, Ramon Breddels,
Jan Soeters e.v. Pieta Smans; vanwege vaderdag, Willem Sestig e.e. Anna van Mook; vanwege zijn verjaardag

donderdag 13 juni 9.30 uur
Woord en Gebed. G. Berende.

dinsdag 18 juni 18.30 uur
Woord en Gebed. S. Lange

donderdag 20 juni 9.30 uur
Woord en Gebed. K. Maas

dinsdag 25 juni 18.30 uur
Woord en Gebed.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Jan Evers e.e. Lies Jansen

donderdag 27 juni 9.30 uur
Woord en Gebed. G. Berende

dinsdag 2 juli 18.30 uur
Eucharistie. H. Akkermans

Intenties: Jan van Dijk, Willem van Dijk e.e. Anna Jansen. Egidius Jansen e.e. Lucia Aarts. Ramon Breddels

donderdag 4 juli 9.30 uur
Woord en Gebed. H. Berflo.

Kunnen Psalmen ons nog raken?

Psalmen, worden vaak ervaren als oude, stoffige en onbegrijpelijke teksten. Toch kunnen ze troosten, hoop geven of ontroeren. Op dinsdagavond 18 juni, na het avondgebed in “De Vinder” rond 19.00 uur , zal er een tipje van de “Psalmsluier” worden opgelicht. De Psalmen die we bespreken zijn de Psalmen van het avondgebed zoals ze in “De Vinder” gebruikt worden. Het avondgebed zelf begint om 18.30 uur.

Soms worden we geraakt door een schilderij, een muziekstuk of een gedicht zonder dat we de achtergrond of de precieze betekenis weten. Vaak zal het echter zo zijn dat een kunstuiting ons pas raakt als we de achtergrond kennen of het in ieder geval kunnen plaatsen. Hetzelfde geldt voor Psalmen.

Om bepaalde emoties uit te drukken, worden bij gedichten en muzikale teksten bijna altijd beelden gebruikt. De gebruikte beelden zijn vaak plaats- en tijdgebonden en verliezen hun zeggingskracht als de situatie of jaren verstrijken. Voor Psalmen (religieuze lofliederen) geldt hetzelfde. De beelden die gebruikt worden, kunnen we vaak niet plaatsen en daarmee verliest een Psalm zijn kracht.

Over Psalmen kan heel veel verteld worden. Voorbeelden zijn: hoe ze zijn ingedeeld, hoe ze zijn opgebouwd, in welke periode ze zijn ontstaan, waar en wanneer ze gebruikt worden. Het belangrijkste bij Psalmen is echter dat ze ons op een bepaalde manier raken. Het maakt niet uit of een Psalm ons op een positieve manier of op een negatieve manier raakt, als we maar geraakt worden. Het is daarbij niet van belang of dat gebeurt tijdens een liturgische viering of gewoon thuis.

Zonder de Psalmen uitgebreid te ontleden (een tipje van de sluier oplichten is genoeg) is het mogelijk je te laten raken. Om enig gevoel te krijgen voor psalmen zal diaken Stefan Lange op 18 juni eerst een zéér korte inleiding geven over de psalmen. De inleiding is bedoeld om de psalmen ergens te kunnen plaatsen. Het belangrijkste echter, is bezig te zijn met de Psalmen.

Bezig zijn met Psalmen betekent: de Psalm lezen, erover nadenken, erover praten, wat is de betekenis, waarom raakt een Psalm je (niet)? Durf je de Psalm eventueel te herschrijven (persoonlijk te maken)? …

We ontmoeten u graag op 18 juni in de Vinder, Sint Vincentiusstraat 113A te Oosterhout.

Kom luisteren naar de Antoniusnoveen

Het woord noveen komt uit het Latijn: 'novena' betekent negen. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren werd de Geest van God over de Apostelen uitgestort.
Een noveen kan gewijd worden aan God, Jezus, Maria of een [of meerdere] heiligen.

In de Antoniuskerkzaal wordt op de negen dinsdagavonden voor 13 juni een noveengebed tot Antonius gebeden, als opmaat naar de naamdag van de H. Antonius van Padua op 13 juni.
De eerste keren was dat op 16, 23 april. De andere noveengebeden worden uitgesproken in de vieringen op 30 april, 7, 14, 21, 28 mei en 4 en 11 juni.

U bent telkens van harte welkom. Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis kopje koffie of thee te gebruiken en na te praten met de voorganger en andere aanwezigen.

Lintje voor Wiljan van der Zanden

Op vrijdagmorgen 26 april 2019 omstreeks 10.15 uur was het een drukte van belang in Antoniushuis ‘De Vinder’. Familieleden, vrienden, bekenden en belangstellenden waren in de grote zaal aanwezig. De ORTS en diverse fotografen legden alles vast. Burgemeester Mark Buijs was er om een koninklijke onderscheiding op te spelden bij de heer Wiljan van der Zanden. Iedereen wist ervan dat dit zou gebeuren behalve het lijdend voorwerp zelf. Onder valse voorwendselen was Wiljan naar ‘De Vinder’ gelokt.

Volgens de woorden van burgemeester Buijs had de decorandus het allemaal aan zichzelf te wijten dat aan hem een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.
En in rap tempo somde bij op wat de heer Van der Zanden allemaal had gedaan: lid van Medezeggenschapsraad van rkbs De Biëncorf, lid van de districtsraad en cliëntenraad van Stichting Amarant. Meer dan dertig jaar als vrijwilliger betrokken bij de Sint-Antoniusparochie en later bij de Catharina- als gastheer van ‘De Vinder’, redacteur van infoblad ’t KruispunT, overluiden voorafgaand aan een uitvaart, het verzorgen van tentoonstellingen en rondleidingen in de Antoniuskerk.
Ook was hij, steeds op de achtergrond, geheel vrijwillig werkzaam bij de afdeling GroenLinks Oosterhout als fotograaf, bij het opstellen van persberichten en beheerde hij het archief van de afdeling.

Terecht vond burgemeester Buijs dat hem het lintje werd opgespeld. Daarna konden de aanwezigen Wiljan feliciteren en werd er nog lang nagepraat over de gebeurtenis onder het genot van een drankje en een hapje. De decorandus genoot zichtbaar van het hele gebeuren.

Beste mensen van de Antonius

Totaal onwetend stapte ik op vrijdag 26 april 2019 Antoniushuis ‘De Vinder’ binnen. De grote zaal was gevuld met familie, vrienden en bekenden. Zelfs de burgemeester van Oosterhout de heer Mark Buijs was aanwezig. Allen waren speciaal voor mij gekomen.
Ik vond het een bijzondere eer om een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Mijn dankbaarheid gaat uit naar de aanvragers van deze onderscheiding en naar de personen die met een brief de aanvraag hebben ondersteund. Maar ook ben ik alle vrijwilligers van de Antoniusparochie en –kern dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt dat die onderscheiding aan mij is uitgereikt. Zonder jullie steun en medewerking in de afgelopen jaren was dat zeker niet gelukt.
Bedankt voor de vele felicitaties, bloemen, kaartjes en geschenken. Geweldig!

Wiljan van der Zanden

Antoniusviering op 11 juni met “weggeefbrood”

Sint-Antonius van Padua is al meer dan 100 jaar de patroon van de Sint-Antoniuskerk. Ook nu de kerk gesloten wordt zijn naamdag [13 juni] nog steeds gevierd.
Dit jaar al voor de 25e keer. Een jubileum dus. De viering vindt, sinds de kerk gesloten is, plaats in de Antoniuskerkzaal in ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout.

Voorganger in de viering dit jaar is pastoor H. Akkermans en de Antoniuszangers, onder leiding van Theo Michielsen, zorgen voor de muzikale ondersteuning. De eucharistieviering begint om 18.30 uur. Op het eind van de viering worden de Antoniusbroodjes uitgedeeld.

Tientallen Antoniusbroodjes vinden elk jaar hun heilzame weg naar alle uithoeken van Oosterhout want Antoniusbroodjes zijn bestemd om “door te geven” aan mensen waarvan wij vinden dat ze die nodig hebben; die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Dit in navolging van Antonius want wie vasthoudt verliest.

Er is maar één plaats in Oosterhout waar de broodjes gratis te verkrijgen zijn: in de Antoniuskerkzaal in de eucharistieviering van dinsdag 11 juni 2019 om 18.30 uur.

U bent van harte welkom en vergeet na afloop van de viering niet om een Antoniusbroodje voor iemand, die het nodig heeft, mee te nemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.