H. Antonius

Activiteiten H. Antonius

Vieringen Antoniuskern

Wijziging tijden vieringen in De Vinder

Met ingang van 24 september 2019 wijzigen de tijden van de vieringen in de Vinder. Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur is er een viering van woord en gebed. Op donderdagavond om 18.30 uur zijn er naast vieringen van woord en gebed ook tweemaal per maand eucharistievieringen. De viering van woord en gebed op de dinsdagmorgen gebeurt in de sfeervol ingerichte Antoniuskapel van Antoniushuis De Vinder. Een voorganger en lector geven deze viering, samen met de mensen, vorm door middel van gebeden en gezangen. Kom gerust en maak het mee! De viering op de donderdagavond is in de grote Antoniuszaal. Deze viering wordt regelmatig opgeluisterd door de Antoniuszangers onder leiding van Theo Michielsen. Hierdoor wordt het een viering met samenzang. Op de eerste donderdagavondviering op 26 september om 18.30 uur gaat onze nieuwe diaken van de H. Catharinaparochie, Peter Hoefnagels, voor. Na afloop is er koffie en thee. Wij hopen dat u komt.

Dinsdag 1 oktober 9.30 uur
Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Gerard Berende

Donderdag 3 oktober 18.30 uur
Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Kees. Maas

Intenties: Jaargetijde van To van den Heijkant en echtgenoot Bertus van den Heijkant

Dinsdag 8 oktober 9.30 uur
Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Henk Berflo

Donderdag 10 oktober 18.30 uur
Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Diaken Peter Hoefnagels

Alphacursus in Antoniushuis ‘De Vinder’

Onder leiding van pastoraal werker Annemiek Buijs en anderen wordt binnenkort een Alphacursus gegeven. In de cursus maak je tijdens 11 bijeenkomsten kennis met het christelijk geloof. Om de twee weken kom je als groep bijeen. De cursus start met een gezellige maaltijd.

Wanneer?
Dinsdag 24 september 2019 is de eerste bijeenkomst van de cursus in Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout. De bijeenkomsten beginnen telkens om 18.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Voor wie?
Het is een cursus voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de inhoud van ons geloof. Een cursus voor mensen, die vragen hebben over ons geloof en de behoefte om daar eens over te praten met een vaste groep mensen.

Opgave
Aanmelden kan via de website van de H. Catharinaparochie. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Iedereen van harte welkom!

Nieuw altaar in de Antoniuskerkzaal?

Na de sluiting van de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016 is het grote altaar verhuisd naar de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit altaar was in 2001 ontworpen door Paul van Vugt. De uitvoering van het ontwerp gebeurde door Dré Oomens, Piet Snoeren en Toon Willart. De afwerking werd gedaan door Jan van Heiningen en Piet Snoeren. Aansluiting van de microfoon werd verzorgd door Frans Klaessens. In het weekend van 9 en 10 juni 2001 werd het altaar officieel in gebruik genomen en ingezegend door pastoor Ton van Balveren.

Bij gebruik van het altaar in de afgelopen jaren bleek dat de afmetingen voor de Antoniuskerkzaal te groot waren. Het altaar nam nogal veel plaats in. Daarom werd, na lang beraad, besloten om het altaar, met behoud van de verhoudingen, te verkleinen. Dat is gebeurd op 8 juli 2019. De timmerlui Toon en Jan Jansen hebben dit karwei geklaard. Onze dank daarvoor.
De schilder die in 2001 het altaar geverfd heeft, Piet Snoeren, is op 9 juli begonnen om het altaar er weer te laten uitzien zoals het er eerst uitzag. Hij heeft het altaar geplamuurd, geschuurd en weer strak in de lak gezet. Er is wel voor een andere kleur gekozen. Ook bijbehorende voorwerpen zoals lezenaar en diverse tafeltjes zijn door Piet in de nieuwe kleur geverfd. Bedankt Piet voor al je inspanningen de afgelopen tijd.

Andere inrichting kerkzaal
Ook is de inrichting van de kerkzaal anders geworden. Het altaar is verplaatst naar een andere zijde. De opstelling van de stoelen zijn doelmatiger geplaatst en er is een middenpad gecreëerd. Het orgel neemt nu een minder prominente plaats in omdat het naar achter is verplaatst. Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest met de inrichting van de kerkzaal en de vertrekken van Antoniushuis ‘De Vinder’.

Aankondigingbord verplaatst

Het is u misschien (niet) opgevallen dat het aankondigingbord links van de hoofdingang van de gesloten Sint-Antoniuskerk is verdwenen. Rini Bakx heeft, op verzoek van de contactpersonen van de Antoniuskern, het bord van de kerkmuur gehaald.
Het aankondigingbord hing daar sinds 15 mei 2008. De klussengroep van de toenmalige Antoniusparochie had het ontworpen en gemaakt in het jaar dat de parochie het 100-jarig bestaan vierde. Het was een geschenk dus voor de 100-jarige.
Regen zon en wind hadden echter vat gekregen op het bord. De gegevens klopten niet meer. Kortom het was toe aan een grondige opknapbeurt.
Daar heeft Rini voor gezorgd. Het bord zit weer goed in de verf. De letters zijn vernieuwd en op woensdag 24 juli 2019 is het nu bij Antoniushuis ‘De Vinder’ geplaatst want daar vinden twee keer per week de vieringen plaats.

Lintje voor Wiljan van der Zanden

Op vrijdagmorgen 26 april 2019 omstreeks 10.15 uur was het een drukte van belang in Antoniushuis ‘De Vinder’. Familieleden, vrienden, bekenden en belangstellenden waren in de grote zaal aanwezig. De ORTS en diverse fotografen legden alles vast. Burgemeester Mark Buijs was er om een koninklijke onderscheiding op te spelden bij de heer Wiljan van der Zanden. Iedereen wist ervan dat dit zou gebeuren behalve het lijdend voorwerp zelf. Onder valse voorwendselen was Wiljan naar ‘De Vinder’ gelokt.

Volgens de woorden van burgemeester Buijs had de decorandus het allemaal aan zichzelf te wijten dat aan hem een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.
En in rap tempo somde bij op wat de heer Van der Zanden allemaal had gedaan: lid van Medezeggenschapsraad van rkbs De Biëncorf, lid van de districtsraad en cliëntenraad van Stichting Amarant. Meer dan dertig jaar als vrijwilliger betrokken bij de Sint-Antoniusparochie en later bij de Catharina- als gastheer van ‘De Vinder’, redacteur van infoblad ’t KruispunT, overluiden voorafgaand aan een uitvaart, het verzorgen van tentoonstellingen en rondleidingen in de Antoniuskerk.
Ook was hij, steeds op de achtergrond, geheel vrijwillig werkzaam bij de afdeling GroenLinks Oosterhout als fotograaf, bij het opstellen van persberichten en beheerde hij het archief van de afdeling.

Terecht vond burgemeester Buijs dat hem het lintje werd opgespeld. Daarna konden de aanwezigen Wiljan feliciteren en werd er nog lang nagepraat over de gebeurtenis onder het genot van een drankje en een hapje. De decorandus genoot zichtbaar van het hele gebeuren.

Beste mensen van de Antonius

Totaal onwetend stapte ik op vrijdag 26 april 2019 Antoniushuis ‘De Vinder’ binnen. De grote zaal was gevuld met familie, vrienden en bekenden. Zelfs de burgemeester van Oosterhout de heer Mark Buijs was aanwezig. Allen waren speciaal voor mij gekomen.
Ik vond het een bijzondere eer om een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Mijn dankbaarheid gaat uit naar de aanvragers van deze onderscheiding en naar de personen die met een brief de aanvraag hebben ondersteund. Maar ook ben ik alle vrijwilligers van de Antoniusparochie en –kern dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt dat die onderscheiding aan mij is uitgereikt. Zonder jullie steun en medewerking in de afgelopen jaren was dat zeker niet gelukt.
Bedankt voor de vele felicitaties, bloemen, kaartjes en geschenken. Geweldig!

Wiljan van der Zanden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.