1e H. Communie aanmelden

Aanmelding eerst Heilige Communie

De kinderen, die hun eerste communie willen doen kunnen dit aangeven bij het secretariaat van de Catharinaparochie: info@catharina-parochie.nl

De inschrijving voor de eerste communie van 2018 start in december 2017. Op zaterdag 16 december kunt u uw kind opgeven tussen 10.00 en 12.00 uur in Inloophuis De Vinder. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Opgeven kan ook via het:

Secretariaat Catharinaparochie
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon 0162 432339
E-mail info@catharina-parochie.nl

Openingstijden secretariaat Markt 17: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uur

Belangrijk

Kinderen die hun Eerste Communie willen doen, moeten gedoopt zijn. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de datum van de doop.
Als uw kind nog niet gedoopt is, neem dan contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie en vraag naar de mogelijkheden.

De bijdrage in de kosten voor de eerste communie bedraagt € 116,-. Bij inschrijving graag contant te voldoen. De betaalde parochiebijdrage van dit jaar wordt verrekend. Als u opgeeft via e-mail ontvangt u een nota.

Bij inschrijving ontvangt u alle nodige informatie over de voorbereidingen voor de Eerste Communie.
Als de kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met diaken Stefan Lange stefanlange@catharina-parochie.nl

Lees verder over de eerste Heilige Communie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.