1e H. Communie aanmelden

Eerste Communie

Na de doop volgt het tweede sacrament: het voor de eerste keer ontvangen van de hostie, die door de priester is gezegend  tijdens de eucharistieviering. Als kinderen in  groep 4 zitten kunnen ze voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Het sacrament heeft een hele rijke betekenis.

Door de Eerste Communie gaan kinderen zich steeds meer thuis voelen in de kerk.

Meer uitleg over de Eerste Communie vind je bij op deze website bij Sacrament/Eerste Communie.

Voorbereiding

Aan die eerste keer gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Kinderen volgen samen met hun ouders/verzorgers de viering, gevolgd door catechesemomenten waarin steeds een gedeelte van de viering wordt uitgelegd. Zondag 20 januari zijn de kinderen en hun ouders welkom in de viering om 10.00u in Basiliek St. Jan. Daarna krijgen de kinderen een map mee naar huis en krijgen ouders uitleg over de vervolgstappen.

Aanmelding eerst Heilige Communie

De eerste communieviering is op zondag 26 mei 2019 in Basiliek St. Jan in Oosterhout.

Ouders kunnen hun kind(eren) opgeven vóór 22 december, met een inschrijfformulier dat u HIER kunt downloaden. Het volledig ingevulde formulier mag digitaal naar info@catharina-parochie.nl of in de brievenbus van het parochiesecretariaat Markt 17 in Oosterhout

Bijdrage

De Catharinaparochie vraagt  een bijdrage ad € 120,- voor de Eerste Communie. Dit is de parochiebijdrage die het bisdom adviseert voor volgend jaar. Na inschrijving krijgt u een nota hiervoor thuis gestuurd.  Tevens ontvangt u na inschrijving een folder van de Eerste Communie met daarin alle informatie die u nodig heeft.

Als de kosten een belemmering zijn kunt u contact opnemen met pastoraal werker Annemiek Buijs: annemiekbuijs@catharina-parochie.nl. Ook voor overige vragen kunt u bij haar terecht.

De parochie is doorgaans telefonisch bereikbaar iedere maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.00-12.00u en woensdagmiddag van 14.00-16.00u.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.