Inleveren spullen voor de Kledingbeurs verandert

Met ingang van 10 september 2023 kan in Antoniushuis ‘De Vinder’ nog uitsluitend kleding, glas en serviesgoed worden ingeleverd.
Vanaf die datum worden geen speelgoed en andere artikelen meer geaccepteerd.
De Kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk loopt prima. Heren- dames- en kinderkleding wordt dagelijks veelvuldig meegenomen. Ook glas en serviesgoed zijn zeer in trek.
Speelgoed is er momenteel ruim voldoende. Voor andere artikelen is heel weinig belangstelling zodat wij die moeten afvoeren en dat kost de parochie extra geld.

Parochiekerncommissie
Sint-Antonius van Padua – Oosterhout

Reacties zijn gesloten.