Afscheid Han Akkermans en Louis Donkers

Een dubbel afscheid tijdens de jongste vergadering van het parochiebestuur: Han Akkermans en Louis Donkers. Han Akkermans was al in oktober 2021 opgevolgd door Jochem van Velthoven als pastoor en voorzitter van het parochiebestuur. Corona had verhinderd dat zijn officiële afscheid eerder plaatsvond. Nu kon het bestuur hem bij monde van José van den Boogaart persoonlijk bedanken voor de vier jaren dat hij pastoor was van de H. Catharinaparochie.

José citeerde de H. Benedictus, die heeft gezegd: ‘De taak van de pastoor is zielen te leiden en dienstbaar te zijn’. Zo heeft de parochie Han inderdaad leren kennen: ‘Als een bescheiden man, een man die niet op de voorgrond treedt, maar die kon luisteren naar de noden van de parochianen, hen kon steunen, steeds in verbinding met het evangelie’, aldus José van den Boogaart.

Ook wees ze op de moeilijke taak die hij had bij aaneensmeden van de voormalige parochies tot één H. Catharinaparochie: ‘Een erg lastige taak werd op jouw schouders gelegd: een fusie-parochie begeleiden, terwijl diverse gemeenschappen hier nog niet zo ver waren. In dat kader maakte jij de mooie vergelijking met een parelsnoer en een diamant: een fusie-parochie moet je niet zien als een parelsnoer met verschillende kralen, maar als één diamant met veel facetten. Jouw taak zag jij in het in gesprek raken met elkaar, waarbij de kwaliteiten van iedere gemeenschap niet verloren mochten gaan.’

Natuurlijk kwam ook zijn inzet voor Nakivale ter sprake: ‘Jouw taalvaardigheid zette jij ook in als ambassadeur van sport- en vormingsprojecten in het vluchtelingenkamp van Nakivale. Ik herinner me nog goed hoe jij vol trots het filmpje toonde waarop te zien was hoe de jeugdige voetballertjes in het kamp hun kleurrijke voetbalschoenen (groene, gele, rode …) showden, die zij via jouw activiteiten hadden kunnen kopen. Ik weet niet waar ik meer van genoot: van de enthousiaste voetballertjes of jouw glunderende gezicht. Geweldig was dat! Dat was weer Han ten voeten uit. Dienstbaar!’

Bestuurslid Gerard Peeters richtte het woord tot Louis Donkers, die vier jaar lang portefeuillehouder gebouwen was. ‘Deze portefeuille gebouwen vraagt intensief aandacht, niet alleen op het gebied van bouwkundige zaken, maar ook zaken als veiligheid, verzekeringen, toegankelijkheid, regulier onderhoud, energie, etc. Louis heeft veelvuldig contact gehad en overleg gevoerd met onze vele vrijwilligers die zich met onze gebouwen bezighouden en was ook aanspreekpunt voor externe partijen. Ook het opstellen van een toekomstvisie voor onze gebouwen had de aandacht van Louis’, aldus Gerard Peeters die hem dankte voor zijn inzet en verantwoordelijkheid die hij heeft genomen in zijn functie als parochiebestuurder.

Reacties zijn gesloten.