Actuele informatie 24 augustus 2022

KERKBERICHTEN H. CATHARINAPAROCHIE

H. Antonius/De Vinder Kerkzaal
Donderdag 25 augustus, 19.00 uur, Woord- en Gebedsviering, voorganger E. de Kever
Misintenties: familie Den Boer, jaargetijde Jos Zwetsloot, Jos was jarenlang pastoraal werker in de St. Antoniusparochie
Donderdag 1 september, 19.00 uur Eucharistieviering, voorganger C. Maas
Inloophuis De Vinder is open van 10.00 tot 11.30 uur.
Gelieve voorlopig geen kleding meer aan te leveren in de Vinder vanwege het overweldigende aanbod.
Dank hiervoor!

Basiliek St. Jan
Vrijdag 26 augustus, 9.00 uur, Eucharistieviering, pastoor J. van Velthoven
Misintentie: voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven, Wim de Laat, Grada Bosch
Vrijdag 26 augustus, 19.30 uur, Stad in stilte, pastoor J. van Velthoven, met uitstelling en aanbidding en gelegenheid tot biecht
Zondag 28 augustus, 11.00 uur, Eucharistieviering, voorganger V. Schoenmakers en diaken P. Hoefnagels, m.m.v. Gemengd koor Basiliek
Misintenties: Nico van Eijl, wegens verjaardag U kunt de viering live volgen via https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout
Dinsdag 30 augustus, 19.00 uur Rozenkrans bidden

H. Cornelius/Op de Houtse Heuvel Den Hout
Zaterdag 27 augustus, 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor J. van Velthoven, gezinsviering t.g.v. Festival Onder de bomen, locatie op de Houtse Heuvel
Misintenties: Petrus Rombouts e.v. Petronella Hermus, Francisca Veroude e.v. Petrus Rombouts, Andre van Stokkum e.v. Adrie van Stokkum-Havermans

H. Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 27 augustus, 19.00 uur, Woord- en Communieviering, diaken P. Hoefnagels
Misintenties: Cornelis van Strien-Adriana van Strien-Siemons en overleden familieleden

H. Marcoen, Dorst
Zondag 28 augustus, Jacobushoeve, Steenovensebaan Dorst 10.00 uur, Eucharistieviering, pastoor J. van Velthoven, Oogstdankviering m.m.v. Gemengd koor Marcoen o.l.v. J. Wouters

Verrijzenis
Zondag 28 augustus,9.30 uur, Woord- en Communieviering, diaken P. Hoefnagels m.m.v. organist F. Bullens
Woensdagochtend 31 augustus, 9.30 uur weekviering

MEDEDELINGEN – H. Catharinaparochie

Als God renoveert
In maart dit jaar namen we ook vanuit de H. Catharinaparochie deel aan de Conferentie in Breda. Daar sprak father James Mallon vol enthousiasme over zijn missionaire parochie in Canada: hoe de parochie daar groeide van onderhoudskerk naar een bloeiende gemeenschap. Als vervolg op deze conferentie én op de huiskamergesprekken die we dit jaar met parochianen voerden, nodigen pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels u van harte uit voor de interactieve boekbespreking van “Als God renoveert” geschreven door fr. James Mallon.

Er is iets gaande in de parochie, in het bisdom, in de kerk! Jezus heeft u nodig om zijn boodschap door te vertellen, om handen en voeten te geven aan de opdracht van het Evangelie. Graag willen we het enthousiasme en de inspiratie van de conferentie over de missionaire parochie met u delen. Maar ook willen we een vervolg geven aan het samen te spreken en nadenken over onze kerk, onze Catharinaparochie. Samen op weg naar een bloeiende gemeenschap, vol geloof, hoop en liefde.

Komt u ook, spreekt en denkt u mee over de toekomst van onze parochie? Van harte welkom!

Wanneer:
15 en 28 september, 13 oktober, 3, 10 en 23 november, 8 en 21 december 2022

Waar:
Verrijzenis, Vondellaan 43, aanvang 19.30 uur en we sluiten om 21.00 uur af met een gebed

Boek:
Als God renoveert/De parochie van onderhoud naar bloei door Fr. James Mallon
ISBN978-94-9209-377-6

Opgeven: info@catharina-parochie.nl

Reacties zijn gesloten.