Ontmoeting met het Jodendom

In het vorig seizoen zijn we met een aantal belangstellenden in gesprek geweest rond de relatie Kerk en Israël. Uit de groep kwam de vraag naar voren om deze gesprekken op de een of andere manier een vervolg te geven.
Nog te weinig mensen zijn bekend met de uitgave Op weg, met als ondertitel Ontmoeting met het Jodendom. De uitgave wil belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christelijk geloof en de betekenis daarvan in onze tijd en daarbij niet voorbijgaan aan de gerechtvaardigde hoop en verwachting van de Palestijnen naar een leven in vrijheid en recht.
Heeft u interesse om vanuit de oecumene aan gesprekken over de Ontmoeting met het Jodendom mee te doen? Laat het weten en we gaan proberen een begin te maken met deze gesprekken in het komende seizoen. Wij denken aan vier ontmoetingen gedurende het winterseizoen aan de hand van de uitgave Op weg – gratis verstrekt. We zien met belangstelling uit naar uw reacties si.nieuwenhuizen@planet.nl  of telefoon 0162-454173.

Ds. S. Nieuwenhuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.