Oecumenische viering Vredeskerk

Op zondag 16 januari zal er een oecumenische viering van woord- en gebed plaatsvinden in de Vredeskerk, aan de Rulstraat 6, in Oosterhout. De dienst begint om 10.00 uur.
Voorgangers zijn ds. C. Nieuwenhuizen van de Protestantse Gemeente Oosterhout en diaken P. Hoefnagels van de H. Catharinaparochie.

De dienst vanuit de Vredeskerk kunt u, vanwege coronabeperkingen, alleen online volgen via de link voor de KerkOmroep.nl en via YouTube.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid van christenen in de wereld. Het thema, Licht in het duister, is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van individuele christenen, kerkgenootschappen en organisaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.