Gebedsweek voor de eenheid

De maand januari is al vele jaren een bijzonder inspiratie-moment voor de oecumene. Je kunt denken aan de Oecumenelezing de daaropvolgende jaarlijkse Gebedsweek voor de oecumene van 16-23 januari a.s. Tijdens deze week staan we stil bij de ster van Bethlehem. Christenen uit het Midden-Oosten hebben materiaal voor de viering verzameld met het thema: “Licht in het duister”, een kerstthema gedurende zondagen Epifanie. In de verschijning van de ster van Bethlehem ligt een oproep voor ons christenen om eensgezind op weg te gaan om Hem te aanbidden. De centrale oecumenische viering vindt dit jaar plaats, wellicht onder aangepaste omstandigheden!, in de Vredeskerk op zondag 16 januari, de 2e zondag na Epifanie (= de verschijning van de Heer), om 10.00 uur. In deze dienst gaan voor Peter Hoefnagels, diaken van de H. Catharinaparochie en Siets Nieuwenhuizen, em. predikant. Aan de dienst wordt meegewerkt door de zanggroep Multiple Voice o.l.v. René Dentro. De afsluiting van deze oecumenische Gebedsweek is de zondag daarop in een Vesperviering in de communiteit van de zusters Norbertinessen van St. Catharinadal.

God, U laat uw ster in ons leven schijnen. Help ons om zelf een licht van hoop te zijn. Zet ons hart in vuur en vlam zodat uw liefde ons en anderen met warmte omringt.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.